DEL

Kystmagasinet.no har etter artikkelen om parasitten som har infisert ål I Canada fått flere henvendelser hvor det blir opplyst at denne parasitten allerede ble påvist I ål fanget I Drammensfjorden I fjor host. Det var forskere fra Norsk Institutt for Vannforskning som fant parasitten I forbindelse fiskeundersøkelse.


( 29.04.2009 )

[raw]

Parasitten som er en nematode har latinnavnet Anguilicola crassus og skal ha blitt rapportert så tidlig som I 1982 I bade Tyskland og Italia. I England ble den funnet I 1987.

 

Det er stor sannsynlighet for at denne parasitten er en medvirkende årsak til at det har skjedd en dramatisk reduksjon I de aller fleste europeiske ålestammer. I vassdrag med tett ålebestand er muligheten for smittespredning spredning stor siden en infisert ål vil slippe ut tusener av larver gjennom avføringen.

 

Det er mistanke om at parasitten er en større årsak til tilbakegangen I den europeiske ålestammen enn fiske. Årsaken kan være at atskillig færre ål er I stand til å vandre tilbake til gyteplassene I Saragassohavet.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.