Aker Seafoods ASA har inngått avtale med Independent Seafood Canada Corporation om salg av fartøyet «Nordfjordtrål». Salgssummen er omlag 43 millioner kroner. Fartøyet hadde en bokført verdi på 41 millioner kroner pr 1. januar 2012. Overlevering av fartøyet er senest 1. desember 2012.


( 30.01.2012 )


[raw]

Aker Seafoods ASA fornyer flåten og salget av «Nordfjordtrål» er et ledd i denne prosessen. «Nordfjordtrål» skal erstattes med et annet hensiktsmessig fartøy. Aker Seafoods ASA  kontraherte i 2011 tre nye trålere for levering i 2013 og 2014. Som en del av fornyingsprosessen vil også flere av fartøyene i dagens flåte oppgraderes og bygges om for å tilpasses rederiets fremtidige behov. 
 
«Salget av Nordfjordtrål er et ledd i det pågående arbeidet med å fornye selskapets trålerflåte. En fornyet flåte setter oss i stand til å tilby fremtidsrettede arbeidsplasser og mulighet for bedre utnyttelse av kvotene», sier konsernsjef i Aker Seafoods ASA, Olav Holst-Dyrnes.

[/raw]