Aker Seafoods ASA arbeider med en plan for å rendyrke salg, markedsaktiviteter, distribusjon og foredling i Norge, Frankrike og Danmark i et eget selskap.


( 14.04.2010 )

[raw]

Dersom planen vedtas av styret vil Aker Seafoods fremstå som et rendyrket selskap for fangst av hvitfisk (torsk, sei og hyse). Selskapets fabrikkanlegg i Norge, Frankrike og Danmark vil bli drevet av et nyetablert datterselskap spisset på videreforedling, salg, markedsføring og distribusjon til europeiske kunder.

– Hvitfisknæringen generelt og filetindustrien spesielt, må bli mer markedsorientert. Våre planer kan legge grunnlag for en reindustrialisering av en næring med større potensial enn dagens økonomiske situasjon, sier konsernsjef Liv Monica Stubholt i Aker Seafoods.

Aker Seafoods ønsker større fokus på hvert av konsernets kjerneområder. Dette vil styrke Aker Seafoods’ samlede virksomhet innenfor fangst av hvitfisk og videreforedling. En samlet plan vil bli lagt frem for styret før sommeren.

Skissen til et rendyrket og restrukturert Aker Seafoods blir i dag presentert for fylkesrepresentanter og ordførere i kommuner i Nord-Norge hvor konsernets landanlegg er hjørnesteinsbedrifter. 
 
– Vi ser på mulighetene for å skille ut et markedsfokusert foredlingsselskap. Vi er åpne for å samarbeide med partnere og investorer med kompetanse på sjømatmarkedet, salg og distribusjon. Dette er en offensiv strategi for å bryte trenden med generelt svak lønnsomhet i foredlingsindustrien, sier Stubholt.
 
I første fase vil Aker Seafoods ASA eie det nye markeds- og foredlingsselskapet 100 prosent. En slik reorganisering av virksomheten vil ikke skape et nytt kapitalbehov.
 
– Vi legger til rette for bedre drift og en satsing på videreforedling sammen med våre kunder og eventuelle nye samarbeidspartnere, sier Stubholt.
 
Alle offentlige reguleringer, herunder konsesjonsvilkår og leveringsforpliktelser, etterleves i en gjennomføring av reorganiseringen.

[/raw]