17 år gamle Joakim Heimvik har kjøpt en 14 fots åpen båt og 20 teiner for å bruke sommeren til å fi ske 5000 leppefi sk. Han har fått kvote under Ungdomsfi skeordningen. En fl ott sommerjobb som vil gi ham opptil 50.000 kroner i lønn.

Nå ser det ut til at kravet om at leppefiskbåter uansett størrelse må være utstyrt med AIS, gjør at han må vurdere om det i det hele tatt har noe for seg å prøve seg som fisker til sommeren.

I en epost til Fiskeridirektoratet sendt

  1. januar skriver Joakim:

– Jeg undrer meg på om en må ha AIS/ VMS når en skal fiske ungdomskvoten og? At ungdommer som har lyst å tjene seg noen kroner må punge ut på tusenvis på dette tullet, blir for dumt etter mi meining. Hadde gledet meg til å fiske leppefisk til sommeren, og jeg har kjøpt 20 teiner og båt til fisket. Leveringsavtale var ordnet og, men nå svarer det seg jo ikke når en fort må legge ut 15.000 kroner eller kjøpe båt til flere hundretusen. Håper på kjapt svar da jeg eventuelt må ordne meg ny sommerjobb, skriver Joakim til direktoratet.

Må  vente  lenge  på  avklaring

Når dette skrives 20. februar har det ikke kommet svar fra direktoratet. I fjor ble datoer og regler for ungdomsfiskeordningen først gjort kjent i mai måned.

Leppefi sk er verdifull fi sk. Men det hjelper lite når et fi ske på 5000 leppefi sk ikke forsvarer investeringene i blant annet AIS.
Leppefi sk er verdifull fi sk. Men det hjelper lite når et fi ske på 5000 leppefi sk ikke forsvarer investeringene i blant annet AIS.

Også andre fiskere har henvendt seg til direktoratet i forbindelse med AIS-kravet som gjelder alle leppefiskbåter, enten de har kvote eller skal fiske i det lille åpne leppefiskfiskeriet. Det synes så langt ikke som om det er noen muligheter for dispensasjon fra regelen.

En introduksjon til fiskeryrket

Målsettingen med ungdomsfiskeordningen er å gi ungdom en introduksjon til fiskeryrket, heter det på Fiskeridirektoratets nettside. Er du mellom 12 og 25 år kan du nå prøvde deg som fisker i sommer. Alle som ønsker å være fisker i sommer må registrere seg hos Fiskeridirektoratet.

Det finnes små portable AIS-sendere, som denne Weather Dock vmsTrack til 7000 kroner. Men vil direktoratet godta portable sendere? FOTO WEATHER DOCK.
Det finnes små portable AIS-sendere, som denne Weather Dock vmsTrack til 7000 kroner. Men vil direktoratet godta portable sendere? FOTO WEATHER DOCK.

Ordningen med ungdomsfiske gjelder for hele landet i perioden juni til august. De som deltar kan fiske etter alle fiskeslag som blir fanget i de vanlige fiskeriene. For de som vil fiske etter rognkjeks gjelder andre datoer. Ungdomsfisket kan, om det i år ikke blir endringer, drives med stang, håndsnøre, juksemaskin, garn med samlet lengde på 210 meter, line med inntil 300 krok og inntil 20 teiner eller ruser.

AIS-krav til leppefiskbåter

Fra i år er det innført krav om at alle fartøy som fisker etter leppefisk skal være utstyrt med typegodkjent automatisk identifikasjonssystem som AIS, klasse A eller B eller VMS. Dette kravet gjelder for alle fiskere som driver ervervsmessig fiske etter leppefisk i lukket gruppe, åpen gruppe og for fritidsfiskere.

Ungdomsfi skeordningen omfatter de aller fl este kommersielle arter. ILLUSTRASJONSFOTO FISKERIFAGSKOLEN I AUSTEVOLL.
Ungdomsfi skeordningen omfatter de aller fl este kommersielle arter. ILLUSTRASJONSFOTO FISKERIFAGSKOLEN I AUSTEVOLL.

Direktoratet begrunner kravet om posisjonsrapportering som en konsekvens av behovet for å kunne gjennomføre kontrollvirksomhet på en effektiv måte. I tillegg gir posisjonsrapporter mer presis kunnskap om hvor fisket foregår. Det vil gi et bedre grunnlag for forvaltningen av leppefisk og fastsetting av kvoter.

Uten at direktoratet nevner det, har det nok også vært en medvirkende årsak at det er oppdager tilfeller av juks hvor leppefisk er fisket med og levert av en annen båt enn den som kvoten har ligget på.

300 ungdommer fisket i fjor

I fjor deltok mer enn 300 ungdommer i ungdomsfiskeordningen. I 2018 var det litt under 200 som deltok. Disse leverte over 115 tonn fisk og annen sjømat til en verdi av over fem millioner kroner.

Laksenæringen trenger leppefisk. Det er et fiske som kan utføres med relativt lave investeringer, og passer derfor flott for ungdom.
Laksenæringen trenger leppefisk. Det er et fiske som kan utføres med relativt lave investeringer, og passer derfor flott for ungdom.

Kan ikke vente til mai

  • Dessverre ser det ikke ut til at jeg vil kunne satse på Jeg trenger en sommerjobb. Men jeg kan ikke vente til ut i mai for å se om direktoratet endrer på kravet om AIS. Å kjøpe AIS er ikke aktuelt. Etter det jeg har hørt koster det meg rundt 15.000 kroner.
    • Jeg fisker i en åpen 14 fots båt med

påhengsmotor. Jeg har ikke batteri som kan gi AIS-senderen strøm. Alt må installeres. Så med utgifter til båt og teinene som jeg kjøpte brukt for 250 kroner per stykk, blir det ikke mye lønn tilbake, sier Joakim til Kystmagasinet, og fortsetter:

  • Det nytter heller ikke å vente på Fiskeridirektoratet i flere måneder. Det er for sent å søke sommerjobber i mai, sier Han går på Austevoll VGS i Hordaland, og blir utdannet til matros.
  • Jeg skulle gjerne fått meg jobb på fiskefartøy. Men det er ikke lett, sier Joakim som innser at nye krav til posisjonsrapportering kan gjøre det

økonomisk uinteressant å fiske leppefisk til sommeren.

Fra 7000 kroner

En sjekk Kystmagasinet har foretatt viser at det er mulig å kjøpe AIS-sendere til rundt 7000 kroner. Det er også noen få bærbare modeller tilgjengelig. Men det må avklares om direktoratet vil godta bærbare AIS-sendere. Det vil være enkelt å bruke disse i flere båter og derved kunne jukse. De fleste båter som nå har AIS er båter med kahytt som kan låses av. Om det installeres sendere i små åpne båter vil de være svært utsatt for tyveri.

Det er en rekke begrensninger for redskapene som kan brukes i ungdomsfi skeordningen. Blant annet kan det ikke fiskes med mer enn 210 meter garn.
Det er en rekke begrensninger for redskapene som kan brukes i ungdomsfi skeordningen. Blant annet kan det ikke fiskes med mer enn 210 meter garn.

Flere fiskere har tatt kontakt

Svært mye av fisket etter leppefisk foregår med små åpne båter innaskjærs og i fjordene. Ifølge Fiskeridirektoratet må alle fartøy som skal fiske leppefisk i 2020 sende posisjonsmelding, enten via AIS (klasse A eller B) eller VMS.

Flere fiskere har henvendt seg til Fiskeridirektoratet i forbindelse med de nye kravene til AIS for leppefiskbåter. Blant annet blir det, ifølge direktoratet, vist til kostnadene forbundet med anskaffelse av AIS-utstyr.

– Vi har hatt dialog med aktørene rundt dette, og Fiskeridirektoratet aksepterer de rimeligste løsningene så lenge rapporteringskravet er oppfylt. Vi oppfordrer likevel til å velge den beste løsningen, sier direktør Aksel R. Eikemo i ressursavdelingen i Fiskeridirektoratet.