DEL

Norsk eksport av fisk til afrikanske land har falt litt i årets første åtte måneder sammenlignet med samme periode i fjor. Holdes Egypt utenfor, vokser det afrikanske markedet for norsk fisk. Og selv Egypt faller ikke dramatisk til tross for landets turbulente politiske situasjon.

 


( 23.10.2013 )

[raw]

Egypt sin import av sild har falt med over 4.000 tonn i årets første åtte måneder, mens laks er ned noen få tiltalls tonn, og makrell mer enn doblet til 644 tonn. Fallet i import av norsk sild kan både skyldes økte norske sildepriser og svekket kjøpekraft etter lang tid med voldelige uroligheter, militærkupp og svikt i turismen.

Etter militærkuppet i sommer har en rekke turarrangører innstilt sine reiser til Egypt. Likevel ble det eksportert 83 tonn laks i august.

 

Ghana importerer direkte

En annen interessant utvikling er eksporten av makrell til Nigeria. Den har i perioden falt kraftig fra 4.898 tonn til bare 1.111 tonn. Men samtidig er eksporten til nabolandet Ghana opp fra 54 tonn til 2.574 tonn. Det er stor sannsynlighet for at mye av denne endringen skyldes at ghanesiske importører har valgt å importere makrell direkte, istedenfor via Nigeria.

Ghana er ett av 16 medlem i frihandelsorganisasjonen Economic Community of West African States (ECOWAS). Samarbeidet i ECOWAS har gjort det relativt enkelt å handle over grensene. I Nigeria er det sterke krefter som arbeider for å innføre et totalforbud mot import av sjømat. Samtidig har Ghana et stort underskudd på sjømat, og er derfor avhengig av import. Det er ikke unaturlig at ghanesiske importører søker å sikre importen ved å ikke gå via de store importørene i Nigeria. Selv om importen av makrell, sild og tørrfisk til Nigeria har falt, har importen av tørkede fiskehoder økt fra 2.964 tonn til 3.674 tonn.

Eksporten av sild til Egypt er kraftig ned som følge av høyere priser på norsk sild og politiske uroligheter.

Kraftig økning for klippfisk av sei

Ett produkt som vokser veldig sterkt i Afrika er klippfisk. Kongo (Den demokratiske republikken Kongo) har i perioden økt importen fra 1.765 tonn til 3.757 tonn, Kongo Brazzaville (Republikken Kongo) har økt fra 2.736 tonn til 3.538 tonn mens Angola er opp fra 2.953 tonn til 3.660 tonn. Totalt er norsk eksport av klippfisk til Afrika opp fra 7.695 tonn til 11.519 tonn. Det aller meste av dette er klippfisk av sei.

Laks holder seg stabilt med et marginalt fall fra 3.761 til 3.758 tonn, til tross for en svært kraftig økning i lakseprisene i 2013.

Eksporttallene tyder på at mange land i Afrika i liten grad er påvirket av den økonomiske krisen i flere europeiske land. Skulle situasjonen i Egypt normaliseres, samt at det kommer en endelig avklaring på det foreslåtte forbudet mot import av fisk i Nigeria, er det mulighet for at norsk eksport til Afrika vil vokse kraftig.

 

 

 

Norsk eksport til Afrika, totalt og av utvalgte fiskeslag jan. – aug. 2012 og 2013 i tonn

Land

Total

Laks

Sild*

 

Makrell

Klippfisk

Tørrfisk

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

Egypt

17468

22624

753

817

9658

14155

644

286

Nigeria

12274

14395

5

3

2902

4222

1111

4898

5

1153

781

Angola

3660

2953

3660

2953

Kongo

3757

1765

3757

1765

Sør Afrika

2442

2393

2146

2178

246

286

109

69

83

86

Kongo Brazzaville

3538

2736

3538

2736

Ghana

3568

145

540

2575

54

5

Marokko

634

598

704

664

Gabon

480

388

425

100

Elfenbenskysten

543

703

140

280

Tunisia

171

170

66

67

Seychellene

112

40

76

Kamerun

98

63

18

18

Kenya

37

26

40

29

5

Ekvatorial Guinea

51

55

51

55

Tanzania

3

3

Etiopia

1

1

Mauritius

1

Burkina Faso

405

Mali

3

3

Totalt per art

48838

49422

3758

3761

13346

18663

4655

5587

11519

7695

1181

799

Kilde Norges Sjømatråd. * Tall for Sør-Afrika er for sildefilet omregnet til fryst rund sild.

10 viktigste land

Land

Total import

Laks

Sild*

 

Makrell

Klippfisk

Tørrfisk

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

Egypt

17468

22624

753

817

9658

14155

644

286

Nigeria

12274

14395

5

3

2902

4222

1111

4898

5

1153

781

Angola

3660

2953

3660

2953

Kongo

3757

1765

3757

1765

Sør Afrika

2442

2393

2146

2178

246

286

109

69

83

86

Kongo Brazzaville

3538

2736

3538

2736

Ghana

3568

145

540

2575

54

5

Marokko

634

598

704

664

Gabon

480

388

425

100

Elfenbenskysten

543

703

140

280

Totalt alle land

48838

49422

3758

3761

13346

18663

4655

5587

11519

7695

1181

799

 

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.