Nigerianerne har fått smaken av norsk tørrfisk, og landet er blitt et av våre viktigste eksportmarkeder.

Nigeria er et av våre viktigste og største markeder for tørrfisk og tørrfiskprodukter. I 2019 importerte landet 8135 tonn ulike tørrfiskprodukter fra Norge, til en samlet verdi av 308,8 millioner kroner. Det meste av dette er tørrfiskhoder, men det eksporteres også en del andre tørkede fiskeprodukter og hel tørrfisk. Spesielt ser man at andelen tørrfisk av sei øker.

Tørrfi skhoder

Tidligere ble hoveddelen av tørrfisken konsumert i den sørøstlige delen av landet, hvor tradisjon og konsum av tørrfisk stod sterkt. Nå har dette spredt seg og tørrfisken selges på åpne markeder over store deler av landet.

-Tørrfisk konsumeres jevnt gjennom hele året, spesielt tørrfiskhoder som er et produkt for folket. Hel tørrfisk derimot er et luksusprodukt. Tørrfisken blir som oftest benyttet i supper og stuinger, og det er ikke vanlig å vanne ut tørrfisken på forhånd. Det forteller fiskeriutsending for Sentralog Vest-Afrika, Trond Kostveit, i Norges Sjømatråd.

Importen av hel tørrfisk kan ta seg opp inntil årets produksjon av hoder er klar for levering.

Lange tradisjoner

Eksporten av tørrfisk til Nigeria startet så tidlig som i 1890-årene, og i mange år stod den nasjonale valutaen, Naira, sterkt i forhold til andre valutaer. Det gjorde at nigerianerne hadde råd til å importere store mengder hel tørrfisk.

Etter hvert som valutaen svekket seg har hel tørrfisk blitt en luksusvare i landet, som noen ganger benyttes i forbindelse med bryllup og store fester. Det gjorde at importen av tørrfiskhoder, som er et mye billigere produkt, startet. På slutten av 1960-tallet ble dessuten tørrfisk sendt som en del av nødhjelpen i forbindelse med borgerkrigen (Biafrakrigen) i landet. Tørrfisken kunne holde seg lenge, og mettet et stort antall sulterammede i løpet av krigens varighet.

Tørrfi skhoder har gjennom flere tiår vært et populært og viktig produkt i Nigeria.

Stabilisert

-Den lokale vekslingsraten på Naira bestemmer prisen på importerte varer, og er derfor svært viktig for konsumet. Vekslingsraten blir mye påvirket av prisen på olje, ettersom olje er den viktigste inntektskilden av hard valuta, forklarer fiskeriutsendingen.

I perioden etter 2014, da prisen på olje stupte, stupte også eksporten av norsk sjømat til Nigeria de påfølgende to årene. Men i 2017 klarte myndighetene å stabilisere valutaen og man hadde en rekordhøy tørrfiskeksport på i alt 10.256 tonn. Årene etter har man hatt en relativ høy andel import fra Norge.

Påvirkes av olje

Selv om volumet er redusert siden 2017 med om lag 2.000 tonn, har prisen på tørrfisk stabilisert seg på et høyere nivå. Eksportverdien i perioden 2017 til 2019 har økt fra 273 til 308 millioner kroner. Størst økning ser man i verdien av tørrfiskhoder.

Kostveit legger til at signalene fra eksportørene er at de har tro på at etterspørselen etter tørrfiskprodukter til Nigeria vil øke fremover, men at det er usikkerhet hvordan oljeprisen vil utvikle seg og hvor mye den vil påvirke den lokale valutaen.

Distribusjon av tørrfiskprodukter skjer via store lager og ut til de lokale markedene.

Corona-krise

Vinteren er generelt en periode med lav eksport av tørrfisk. Derfor påvirkes i mindre grad eksporten av corona-krisen. Konvensjonelle produkter er dessuten mindre sårbare for svingninger i markedet enn fersk og fryst fisk. Likevel skapes det en viss usikkerhet rundt fremtidig etterspørsel til Nigeria slik som utsiktene er nå. Det rapporteres derimot om økt etterspørsel etter produkter som kan lagres, slik som tørrfisk og klippfisk.

-Tørrfisk er et produkt som egner seg godt til lagring, og vi har sett i de siste dagene, spesielt rett før landet gikk inn i en lock-down på mandag kveld (30. mars), at tørrfisk-konsumet på de lokale markedene gikk opp. Vi regner med at etterspørselen vil øke fremover. Det er veldig lite tørrfiskhoder på lager i Norge nå, så vi tror at det kan bli importert mer hel tørrfisk inntil årets produksjon av tørrfiskhoder er klar for levering i mai-juni, sier Kostveit.