DEL

Norsk sildeeksport faller kraftig. Mindre kvote er en viktig årsak. Men samtidig skjer det store endringer i hvilke markeder som kjøper norsk fryst sild. Nigeria er raskt på vei til å bli det største sildemarkedet.


( 05.04.2011 )

[raw]

Nigeria tok i første kvartal i fjor 22,5 prosent av den fryste silda. I år har 32,3 prosent av sildekvantumet blitt eksportert dit. Selv om kvantum bare er opp fra 45.442 tonn til 51.575 tonn, er den relative andelen av samlet eksport av fryst sild kraftig opp, siden den totale eksporten har falt fra 201.813 tonn til 159.817 tonn.

 

Russland som i flere år har vært et raskt voksende marked for fryst norsk sild stuper i første kvartal til 31.663 tonn, fra nesten det doble i fjor, da 60.467 tonn ble solgt til russiske kjøpere. Nigeria har derved i løpet av noe få år gått utviklet seg til det viktigste markedet for norsk fryst sild. Det russiske markedet kan det synes som om islendingene er i ferd med å få stadig større kontroll over. De har de siste to årene satset hardt på å sikre seg markedsandeler ved å legge seg under norsk sild i pris.

 

Et annet lyspunkt for fryst sild er Kina, som i første kvartal var destinasjon for 1655 tonn, mot 232 tonn i samme periode i fjor. Ikke usannsynlig er dette sild hvor melke og rogn vil bli skilt ut og reeksportert til Japan, mens selve sildekjøttet vil bli konsumert i Kina.

 

Russland er til tross for det kraftige fallet på fryst sild det viktigste sildemarkedet. Det skyldes en eksport av 14,755 tonn sildefilet og sildelapper i første kvartal. Selv om denne har sunket fra 18.600 tonn i fjor, vil fileten når den legges til fryst sild som rund vekt, bety at Russland i første kvartal importerte over 60.000 tonn sild rund vekt. Men det skal små endringer til før Nigeria blir det største sildemarkedet totalt.

 

En annen interessant trend er at Nigeria ser ut til å være villig til å betale stadig bedre for norsk sild. Mens Nigeria i fjor betalte langt under snittpris, er det nå bare noen tiøringer som skiller. Mens gjennomsnittlig pris for fryst sild har økt med 2,01 kroner til 5,72 kroner per kilo, har sild som eksporteres til Nigeria økt med 2,53 kroner til 5,46 kroner per kilo. Fryst sild til Russland er opp med det samme som snitt prisen, 2,01 kroner til 5,98 kroner. Mens prisdifferansen mellom fryst sild til Russland og til Nigeria i første kvartal i fjor var 1,04 kroner er forskjellen nå redusert til det halve, 52 øre.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.