Kystmagasinet 2.16: Antall fiskefartøyer som forlater Nordsjøområdet til fordel for afrikanske farvann øker raskt. Ved hjelp av AIS har vi sporet 45 fartøyer med tilknytning til Nordsjøområdet, fra Marokko i nord til Cape Town i sør. De fleste har tidligere vært norske fiskefartøyer. Siste båt som dro til Afrika er snurperen Fruholmen.


( 29.03.2016 )

I Marokko står 21 fartøyer nå for 31 prosent av landets fangst av liten pelagisk fisk. De fleste fartøyene er enten i fiske utenfor det okkuperte territoriet Vest Sahara eller utenfor Nouadhibou i Mauretania. Noen fisker utenfor Namibia/Sør-Afrika, og ett fartøy er, når dette skrives (i slutten av januar 16), på vei mot Mauritius. 12. januar lå Furuholmen i Kristiansand. Fartøyet ble slettet i skipsregisteret 29. desember og flagget til Komorene. Den 44,5 meter lange snurperen ble bygget i 1999 og seilte frem til 2012 som Havbas med Hammerfest som hjemmehavn. I 2012 fikk den navnet Fruholmen og fikk Bergen som hjemmehavn. Nå tyder alt på at den går til Vest Sahara.

Afrika 2

Ocena Fresh ved kai i Laksevåg i 2009. Fartøyet eies av Odd Karsten Østervold og irske Atlantic Dawn. Foto Peter Smerkl, Wikipedia Commons.

Las Palmas havn viktig

Det ligger også tidligere norske fiskefartøyer i Las Palmas på Gran Canaria uten at det er klart hva de skal brukes til. Både flåten som fisker utenfor Vest-Sahara og som losser sin fisk i Dakhla, og båtene som fisker utenfor Mauretania, går til Las Palmas for vedlikehold, reparasjoner og landligge i perioder med dårlig vær, dårlig eller stengt fiske.

Mindre båter utenfor Mauretania

Det som skiller fisket utenfor Mauretania fra Vest-Sahara er primært at det utenfor Mauretania brukes mindre fartøyer, og fangsten losses til fabrikkskip. Ett av de store skipene som har ligget der i lengre tid er det norskflaggede fartøyet Ocean Fresh. Det er, etter det Kystmagasinet forstår, eid 40 prosent av det irske selskapet Atlantic Dawn og 60 prosent Marine Recycling AS, hvor Odd Karsten Østervold eier 84 prosent og Tore Vikernes 16 prosent.

I Dakhla i Vest-Sahara losses fisken i hovedsak til landanlegg og skipes derfra med frysebåter. Det må legges til at både utenfor/Vest-Sahara har EU og Russland avtaler som gjør at store fabrikktrålere kan fiske i området.

En av de siste nykommerne til Mauretania er Moya (ex.Kenya, ex.Vigratrål), som eies av det svenske selskapet Mauretania Fishing AB. Fartøyet er flagget til Komorene, noe flere av de utenlandske båtene som fisker utenfor Mauretania er. Ikke lenge før Moya ankom Mauretania, ankom Horge R, som inntil i november var kjent som Radek her hjemme. Kort tid før Radek ble solgt, ble snurperen Katrin G slettet til Cookøyene. Den har siden skiftet navn til Jorge R og fisker nå med Komorene-flagg utenfor Mauritania.

Afrika 3b

Moya, som eies av et svensk rederi, ankom nylig til Mauretania. Den het Vigratrål da den ble sjøsatt i 1975. Foto Peter Kjellsson.

Vardberg har suksess

Norskflaggede Ocean Fresh, som er 115 meter lang, den 77 meter lange norskkontrollerte fabrikktråleren Vardberg som er flagget til Belize, samt den 68 meter lange snurperen/tråleren Jupiter, er de største fartøyene med bakgrunn av Nordsjøområdet. Vardberg har tidligere fisket utenfor Marokko og Angola, men skal nå ha funnet det mer lønnsomt å fiske utenfor Mauretania hvor den ifølge sikre kilder fisker med god lønnsomhet. Fartøyet driftes av Maritime Management AS i Ålesund, et datterselskap av West Contractors AS i Ølen. Det er etter Kystmagasinet forstår samme selskapsstruktur som også er reelle eiere av fartøyet.

I tillegg er det ti notbåter, som alle på ett eller annet tidspunkt har vært norske fartøyer, som fisker utenfor Nouadhibou. I havet utenfor Nouadhibou tråler i perioder både russiske og EU-registrerte fabrikktrålere. Dette er store trålere som fryser all fangst om bord.

Afrika 5

21 RSW-båter fisker nå utenfor Vest-Sahara. De losser over 300.000 tonn fisk på denne piren. Fisken kjøres med tankbiler til foredlingsanlegg i Dakhla og andre steder. Foto: Ola Sletten.

Over tjue RSW-båter på Vest-Sahara

Litt lengre nord, utenfor det marokkansk okkuperte territoriet Vest-Sahara er det nå hele 20 pelagiske trålere/snurpere i fiske, og minst en er på vei dit. Samtlige som fisker her har nå marokkansk flagg ifølge AIS-opplysninger. Marokko tillater nå at et fartøy er flagget til to stater.

Denne flåten av fartøyer har, etter det Kystmagasinet forstår, lite direkte norsk involvering. Unntaket er Midøy Dakhla som eies av norske Sjøvik AS. Derimot er det flere svenske personer og selskaper som deltar aktivt i operasjonen av båter i dette farvannet.

Kystmagasinet har hatt flere reportasjer om Sjøvik. Selskapet er ett av få, eller kanskje eneste utenlandske rederi som også har investert i innfrysingsfasiliteter på land. En rekke av båtene eies eller er chartret til marokkanske selskaper som også fryser og foredler fangst på land.

Afrika 8

Slik ser fabrikktråleren Vardberg ut. Den har norske eiere, er flagget til Belize og eies via et selskap i Panama. Driften står Maritime Management AS i Ålesund for.

Over 300 000 tonn landes i Dakhla

I løpet få år har Dakhla utviklet seg fra å være en havn hvor en håndfull pelagiske båter losset sardiner, sardinella, hestmakrell og makrell, til å bli en stor havn hvor det nå losses over 300.000 tonn fisk årlig. I 2013 fisket RSW-fartøyene, som stort sett utelukkende opererer utenfor Vest-Sahara, 304.000 tonn, tilsvarende 31 prosent av Marokkos totale fangst av liten pelagisk fisk.

«Svensk-kontrollerte» fabrikkskip

Utenfor Marokko og Mauretania fisker også selskapet Ocean Trawlers, som tidligere holdt til i Drøbak og som ledes av svenske Magnus Roth og russeren Vitaley Orlov. De kontrollerer en stor flåte av russiske og baltiske fabrikktrålere. Ifølge hjemmesiden til Ocean Trawlers fisker de med fabrikktrålerne Alexandr Kosarev og Admiral Shabalin, som begge er 120 meter lange, samt 107 meter lange Pavel Kutakhov, utenfor Marokko og Mauretania. Alexandr Kosarev og Pavel Kutakhov var ved årsskiftet i fiske utenfor Nouadhibou, mens Admiral Shabalin ikke har vært å se på AIS siden oktober i fjor. Båtene er registrert i det russiske skipsregisteret og eies formeldt av PJSC Murmansk Trawl Fleet som har en flåte på ni fabrikktrålere.

Også islandske Samherji har i en del år, etter at de i 2007 kjøpte det islandske selskapet Sjólaskip hf, som hadde seks fabrikktrålere og to frysebåter i drift utenfor Marokko og Mauretania, vært aktive i dette området. For et par år siden solgte Samherji datterselskapet Katla Seafoods, hvor nordafrikaflåten var samlet til PJSC Mumansk Trawl Fleet, og de har derfor redusert aktiviteten i området. Men Magnus Roth og hans partnere har blitt desto større.

En tidligere direktør i Katla Seafood, Egil Arnason etablerte selskapet Saga Seafood og kjøpte den 120 meter lange fabrikktråler Blue Wave og ga den navnet Saga. Denne tråleren, som nå har polsk flagg, var i Walvis Bay i midten av desember. Etter det vi kan finne ut er det fortsatt islendingen som kontrollerer denne båten.

 

Marokko: Fangst fordelt på RSW-båter og lokale notbåter*

Art RSW-flåten – 20 fartøyer Mindre notbåter – 1475 fartøyer
2011 2012 2013 2011 2012 2013
Sardiner 129 520 155 425 166 916 504 407 678 891 705 897
Ansjos 0 0 0 39 471 50 331 35 065
Makrell 68 103 76 278 104 363 121 262 126 611 162 921
Hest makrell 5 489 3 624 9 132 22 081 22 039 32 209
Sardinella 13 765 21 347 23 804 77 568 93 911 81 755
Bonito 8 211 0 6 117 4 218 4 308
Totalt inkl andre arter 216 886 256 886 304 215 742 953 945 423 986 544

Source: ONP statistics. *I tillegg fisker frysetrålere fra EU og Russland i marokkansk sone. I 2013 var fangsten til russiske fartøyer i underkant av 100 000 tonn.

Las Palmas er servicehavn

Havna i Las Palmas på Gran Canaria er et viktig for båtene som fisker på Afrika. Her ligger båtene i perioder hvor det ikke er fiske, og får foretatt vedlikehold og reparasjoner.

For tiden ligger det tre norske fartøyer her. Trønderhav og Svanavåg er solgt til Kamerun hvor de mest sannsynlig skal brukes som standby- eller hjelpefartøyer i forbindelse med olje- og gassutvinning. Men de har snart ligget i havnen i Las Palmas i ett år, uten å forlate den. Trønderhav er 37 meter lang, mens. Svanavåg er 47 meter.

Egersundsbåten Svanavåg ligger også i Las Palmas, og har ligget der siden den ble solgt og flagget til Belize i april i fjor. Med lengde på 47 meter kan den brukes i fiske ut av Dakhla. Men det vil neppe skje på lang tid enda. De fleste båtene som fisker utenfor Vest-Sahara må vente flere måneder i marokkansk havn på at byråkratene skal gjøre klar lisensene.

Walvis Bay – mye eldre tonnasje

Et annet samlingssted for eldre europeisk tonnasje er Walvis Bay i Namibia og Cape Town i Sør Afrika. En liten sjekk av IMO-nummere på fartøyer i disse havnene viste åtte fartøyer med bakgrunn i Nordsjøområdet. Det var i tillegg en rekke fartøyer som var bygget på nordiske verft, deriblant Sterkoder.

De store fiskebåtrederiene i det sørlige Afrika, Irvin & Johnsen og Hangana Seafood, har begge norskbygde fartøyer i flåten. I fjor overtok Irvin & Johnsen fabrikktråleren Tampen, som nå heter Umlobi.

I Walvis Bay ligger for tiden to «norske» snurpere. Den ene er ex. Liafjell som har fått samme navn som det norskflaggede fabrikkskipet som ligger ved Nouadhibou i Mauretania. Dyrnesvåg ble kjøpt av det namibiske selskapet Eigelaars Belange Walvis Bay I 2012. Ifølge AIS-informasjon er Dyrnesvåg for tiden uten flagg, og det kan se ut som om den er slippet.

Mens denne artikkelen skrives har ex. Odd Lundberg, som ble solgt i november og flagget til Sierra Leone, passert sydspissen av Sør-Afrika. Fartøyet, som nå heter Gromoboy, oppgir at de skal til Port Louis i Mauritius. Dette blir antakelig den første norske snurperen som går til Mauritius. Om den skal fiske der, eller vil fortsette til andre farvann er usikkert.

Det er ikke bare norske fartøyer som blir sendt til Afrika når de eldes. Den 78 meter lange tråleren Scombrus, som ble bygget i 1982, kastet loss fra Ljmuiden i mai og har siden fisket ut av Walvis Bay flagget til Komorene. I Walvis Bay ligger også Ocean Fresh når den ikke er ute på fiske. Frem til april 2012 var Ocean Fresh kjent som Liafjell.

Marokko og Vest-Sahara

Navn Sted Flagg Bygget Ex.NO Ex Loa
Vikingbank WS Marokko 1978 NO Vikingbank 56
Ganthi VII WS 1998 SE, UK Alert, Challenge, Zephyr 57
Erika WS 1987 Isl Hakon 57
Allotf2 WS 1980 UK Antares 58
Mist WS 1997 Irl Aine, Lainel 48
Miftah WS 1981 Irl Annjoe, Aine 42
Quant WS 1979 UK Elldi, Quantus 50
Buland WS 1978 NO Røttingøy, Rogne 60
Senior WS 1978 NO Senior 62
Al Hamd WS 1974 SE Bohuslän af Fiskeback 40
Polar WS 1990 SE Polar 41
Mayor WS 1979 NO Ligrunn 68
Karelia WS 1998 Isl, DK Monsun, Sette Marie 46
Meya WS 1987 NO Magnarson 57
Zander WS 1979 NO Skipsholmen, Sander 60
Aig WS 1980 UK, DK Dicada, Pernille Vibeke 48
Al Wafae WS 1966 Isl Delta, Quo Vadis 55
Midøy Dakhla WS 1979 NO Midøy Viking 67
Mansour Dakhla WS 1975 DK Aldo, Isafold 62
Assaadi WS 1978 NO Bømmelbas, Leinebjørn, Havglans 59
Fruholmen* WS Komorene 1979 NO Havbas, Fruholmen 45

*Fruholmen ligger i Kristiansand når dette skrives. Men det antas at den går til Vest-Sahara.

Mauretania

Navn Sted Flagg Bygget Tidl. flagg Tidl. navn Loa
Kathrin G Mauretania Komorene 1984 NO, SE Kathrin G, Vitoria 41
Jorge J Kamerun? 2007 NO Radek 38
Trifon T Kitts and Newis 1971 NO Solnes 24
Tatiazet 1 Mauretania 1985 NO Sjannøy/Sjarmør 27
Jupiter Belize 1978 ISL, NO Jupiter, Herøytrål 68
Sea Pearl Belize 1999 NO Sulehav 33
Akchar 2 Mauretania 1978 NO Arnøystein/Sulebas 27
Akchar 1988 NO Atløybuen 27
Moya Komorene 1975 NO, SE Vigratrål 33
Ocean Fresh Norge 1991 ZA, NO, BZ American Freedom

African Viking

115
Africa Viking Belize 1984 NO Atløy Viking 34
Vardberg Belize 1981 NO, ZA African Viking 77

 

Las Palmas Gran Canaria

Navn Sted Flagg Bygget Tidl. flagg Tidl. navn Loa
Trønderhav Las Palmas Kamerun? 2001 NO Trønderhav 37
Buefjord 1 Kamerun? 1998 NO Buefjord 28
Svanavåg Belize 1979 NO, UK Svanavåg, Serene 47

 

Sør-Afrika og Namibia

Navn Sted Flagg Bygget Tidl. flagg Tidliger navn Loa
Umlobi Cape Town Sør-Afrika 1997 NO Ramoen 2015 66
Flame Thorn Cape Town Sør-Afrika 1977 UK Sunbeam 44
Palinurus 1963 FO Tugvusteinur 35
Avro Warrier Walvis Bay Namibia 2000 IR   41
Dyrnesvåg ?*** 1985 NO Dyrnesvåg 27
Baldur Arni 1978 IS Sunnutindur 46
Zoogi 1974 NO** Ukjent 44
Ocean Fresh 2002 NO Liafjell 27
Kalimbo 1978 NO Artic 44

 

Andre fartøyer

 

Navn Sted Flagg Bygget Tidl. flagg Tidliger navn Loa
Gromoboy* Kamchatka Sierra Leona 2002 NO Odd Lundberg 54

*Det er i ettertid avklart at Odd Lundberg er solgt til russiske eiere som skal bruke fartøyet utenfor Kamchatka.