Overetablering av fiskemelfabrikker og stadig økende konkurranse om fisken utenfor Mauritania skaper problemer for mange av rederiene. Nå ligger minst to tidligere norske fartøyer som har fisket utenfor Mauretania til salgs i Las Palmas.

Ett av fartøyene, snurperen Sea Pearl, Sea Pearl har ligget i mange måneder for salg i Las Palmas, sammen med snurperen Africa Viking.

Begge har fisket utenfor Mauretania Men eierne har ikke klart å få lønnsomhet i disse båtene og har lagt dem i opplag i Las Palmas.

Sea Pearl het Sulehav da den ble strøket i skipsregisteret i 2014 og solgt til utlandet. Båten er 33 meter lang og bygget i 1999. Afrika Viking het Atløy Viking og ble solgt til utlandet i 2015 og er 34 meter lang og bygget i 1984.

En ikke navngitt pelagisk tråler/snurper med lengde 68 meter, bygget i 1979 ligger for øyeblikket til salgs på hjemmesiden til den danske skipsmegleren Atlantic Shipping. Bildet av båten er tatt haven i Las Palmas på Gran Canaria, hvilket tyder på at dette er en båt som har fisket på Afrika.

Det er også flere fartøyer som har fisket på Afrika som det er uklart om er for salg eller bare i Las Palmas av andre årsaker.

En av årsakene til problemet er at det i de siste årene er investert i over 20 fiskemelfabrikker i Mauritania. Men lite tyder på at landets fiskeressurser er store nok til å kunne supplere disse, samt fabrikkskip og andre som fryser til konsum.

Sea Pearl, ex. Sulehav ble kjøpt av den mauritanske fiskemelfabrikken Sahel Proteine i 2014. De ville fiske med et fartøy som i motsetning til lokale fartøyer hadde RSW, for derved å få bedre kvalitet på råstoffet. For å få fartøyet i drift har de hatt samarbeid med et norsk selskap om teknisk drift. Men i fjor ble Sea Pearl lagt ut for salg. Fartøyet som er bygget i 1999 kunne ikke operere lønnsomt.

Norske Ocean Fresh Food AS som eier fabrikkskipet Ocean Fresh har hatt fire fartøyer til å supplere fabrikkskipet med fisk for frysing til konsum. De har hatt det ene av fiskefartøyene har levert fisk liggende i reserve i Las Palmas. Spørsmålet er hvor lenge det 105 meter lange fabrikkskipet bygget i 1991 kan få nok råstoff til å drive lønnsomt.

En annen norskeid fabrikktråler, Vardberg, har fisket utenfor Mauritania under belizisk flagg i flere år. Den fisker fortsatt lønnsomt, men hovedårsaken er at det neppe er særlig store kapitalutgifter på det 77 meter lange, 37 år gamle fartøyet.