DEL

EU har sin egen database hvor rapporter om farlig sjømat samles. I databasen er sjømat med opprinnelse i Norge rapportert 47 ganger. Kveis, listeria og dioxin er blant årsakene til at det har blitt advart mot norsk sjømat. Det positive er at antallet advarsler mot norsk sjømat synker.


( 24.05.2011 )

[raw]

Av de 42 advarslene og rapportene som vedrører fisk med opprinnelse i Norge, kommer hele 27 fra Italia. Seks av tilfellene omfatter røykt laks infisert med bakterien Listeria monocytogenes, mens hele tjue tilfeller er fersk makrell som har blitt stoppet på grunn av kveis (Anisakis), mens ett parti fersk makrell er stoppet på grunn av for høyt histaminnivå. Det er også fem ganger advart mot skalldyr, i alle tilfeller krabbe. I fire tilfeller har norsk taskekrabbe hatt for høyt innhold av algegifter av samme type som kan gjøre blåskjell helsefarlige, mens en kontroll i Sverige i fjor avslørte for høyt innhold av kadmium i norsk taskekrabbe.

Seks av rapportene er fra 2005 og omfatter advarsler sent ut av norske myndigheter etter at det ble avslørt bruk av sodium nitrat (E250) i røykt laks distribuert til EU-landene Frankrike, Italia, Tyskland, Kroatia, Sverige, Kypros, Nederland, Belgia Danmark, Irland, samt landene Sveits, Jordan, Libanon, Australia, Japan, Bahamas, Kuwait, Qatar, Sør-Afrika, Tanzania, Tyrkia, Brasil, USA og Norge. I ett tilfelle meldte en bedrift selv i fra om at de hadde brukt sodium nitrat, mens de andre ble avslørt ved kontroll. Rapportene som ligger i EUs åpne database viser hvordan den røykelaks med sodium nitrat ble spredt til svært mange land over hele verden.

I ti tilfeller er det rapportert om røykt laks med Listeria. I sju av tilfellene er laksen røykt i Polen. Listeria er et kjent problem ved røyking av laks. Bakterien har tidligere skapt store problemer ved eksport til USA.
Det som er svært positivt er at antallet advarsler sent ut i EUs meldingssystem vedrørende norsk fisk er svært lavt. Og antallet har falt kraftig. Av de 42 advarslene/rapportene vedrørende partier med norsk sjømat er tre fra før 2004. Systemet fungerte da dårlig og antallet er lite representativt. I 2004 ble det advart 15 ganger mot norsk sjømat, mens det i 2005 ble advart åtte ganger, i 2006 seks ganger, 2007 en gang, 2006 to ganger, 2009 fem ganger og i fjor bare to ganger. Kveis som tidligere synes å ha vært et problem i fersk makrell eksportert til Italia, er ikke rapportert siden 2006. Om det skyldes at det er mindre kveis i fersk makrell, at den har blitt bedre kjølt og kveisen ikke har spredd seg til muskel, eller andre årsaker er uvisst.

Norge er den største eksportøren av fisk til EU, men har langt fra det største antallet advarsler. Til sammenligningen er det 157 rapporter vedrørende kinesisk fisk og 141 for krepsdyr.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.