Sjømatnæringen mener det kan ramme eksistensen til en rekke fiskemottak i Øst-Finnmark dersom det blir tillatt med produksjon av kongekrabbe om bord på fartøy. Fiskeridirektøren har utarbeidet et nytt forslag til regulering av fangsten av kongekrabbe, og det er i den forbindelse at det varsles om å gi åpning for ombordproduksjon, melder FHL.


( 01.07.2008 )

[raw]

Lange fraktavstander fra Øst-Finnmark til Vest-Finnmark vil medføre at en slik regulering i realiteten vil stimulere til ombordproduksjon på havgående fartøy. Blir det gitt dispensasjon for slik produksjon, kan det innebære stopp i landingene av kongekrabbe til industrien i Øst-Finnmark.

 

– Dette vil ramme kongekrabbebedriftene og på sikt andre deler av fiskeindustrien. Vi snakker om et område der kongekrabben utgjør en viktig del av den samlede råstofftilførselen og som dermed er et viktig bidrag til å holde mottakene igang, sier Geir Ove Ystmark i FHL, som mener forslaget er i strid med Stortingets føringer og regjeringens uttalte holdninger.

 

– Kongekrabben har kommet for å bli i havet utenfor Finnmark. Da er det enighet om at samfunnene som må leve med belastningene også skal stå i første rekke for å kunne utnytte krabben som kommersiell ressurs. Det betyr at fiskeindustrien må sikres mulighet til å kunne ta imot kongekrabbe som også er fangstet utenfor den kommersielle sonen, mener Ystmark.

 

Han minner om Stortingets behandling av den såkalte kongerabbemeldingen i februar, da næringskomiteen valgte å lytte til rådene fra næringen.

 

– Stortinget er klar på at kongekrabben som hovedregel skal bidra til bearbeiding på land. Vi ber derfor om at det gjøres endringer forslaget slik at reguleringene blir i samsvar med de politiske føringene fra Stortinget og regjeringen, sier Ystmark i FHL.

[/raw]