Den pelagiske tråleren Adenia, hjemmehørende på Shetland, har blitt forlenget med 8, 4 meter til en total lengde på 70,2 meter.


( 22.10.2015 )

Arbeidet med å forlenge skroget ble gjort ved Alkor i Gdansk. Deretter fikk fartøyet bygget om og økt tankkapasiteten fra 1.499 kubikkmeter til 2.050 kubikkmeter ved Karstensens Skibsværft i Skagen.

Fartøyet, som ble bygget ved SIMEK i Flekkefjord i 2003, er også ombygget slik at pumping nå foregår akter i stedet for midtskips. Ifølge rederen, George William Anderson fra Whalseye, har fartøyet nå bedre stabilitet og bedre drivstofføkonomi.