DEL

Problemene ser ut til å tårne seg opp for silda. Det er enorme mengder sild på lager, samtidig som prisene faller, store eksportordrer uteblir og fryseskip må vente i flere uker på å få losse i Nigeria, det nest største markedet for norsk sild.


( 05.03.2009 )

[raw]

I Lagos ligger frakteskip nå mellom to og tre uker og vente på å få losse. 75 til 100 skip ligger og venter på å få losse. Like mange er gitt anløpstillatelse og er nå på vei til Lagos. Havna i Lagos er overfylt av 125 000 containere som har hopet seg opp. Noen med varer, andre er tomme, etterlatt av eierne. Eksporten til Nigeria er i årets to første måneder ned over tretti prosent sammenlignet med i fjor.

 

Nye havnemyndigheter

Sild kommer fortsatt inn i Nigeria. Men lang ventetid gjør det dyrt å eksportere på grunn av kapitalkostnaden forbundet med å ha sild ventende flere uker ekstra før den kan losses. Et nytt styre for nigerianske havnemyndigheter har blitt utnevnt. De har foreløpig gitt beskjed om at ingen nye konteinerskip vil få anløptillatelse utsted før i andre halvpart av april. Etter det Kystmagasinet forstår vil ikke fryseskip med last på paller bli rammet av dette. Men ventetiden er fortsatt lang. Den nye ledelsen for havnemyndighetene ser seg nødt til å gå til dette drastiske skrittet for å få redusert mengden konteinere som har hopet seg opp i havnen.

 

Sildeberg vokser frem

I dag har et nytt problem blitt belyst i Bergens Tidende. Ifølge daglig leder Magne Skjønhaug ved Norway Pelagic i Bergen er det stopp i de store kjøpene. I Bergen har han nå 7500 tonn fryst sild på lager. Fagsjef Otto James Olsen i Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) sier til avisen:

 

– Det ligger verdier for 1,2 – 1,4 milliarder kroner på lager på norske hender, I Norge og utlandet. Det er dobbelt så mye som normalt. Vi håper det går utfør august, sier Olsen. Han sier ikke hvor mye sild dette er i tonn. Men antakelig er mengden nærmere 300 .000 tonn enn 200.000 tonn.

 

Frykter for kredittforsikringene

Svekket økonomi og devalueringer av valutaene i store sildemarkeder som Russland og Øst-Europa gjør at eksportørene er helt avhengig av å sikre seg mot tap ved kredittforsikringer. Nå frykter næringene at det skal bli svært vanskelig å få slike forsikringer hos forsikringsselskapene på grunn av økt risiko og generell kredittørke. Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK) bekrefter at stadig flere eksportører etterspør slike forsikringer. Det er samtidig klart at den voldsomme lageroppbyggingen av sild som har foregått i årets første måneder i første rekke skyldes at det ikke er nok kjøpere.

 

Sildelaget ser ikke problemet

Sildelaget har på sine nettsider i dag en liten artikkel som kan tolkes som rene forpostfektningen før de neste gang møter FHL til nye forhandlinger om minstepris. Enten det, eller de ser ikke de mørke skyene som nå tårner seg opp. 

 

Nigeria fortsatt et godt marked for norsk sild, er tittelen. Og artikkelen fortsetter;. – Februartallene fra Eksportutvalget for fisk viser at Nigeria, målt i volum, er det nest største markedet for norsk sild etter to måneder i 2009.

Russland er fortsatt det største enkeltmarkedet og Ukraina finner vi på en god tredjeplass. I verdi økte sildeeksporten toltalt med hele 25 prosent i forhold til årets to første måneder i fjor, og endte på nesten 1,2 milliarder kroner, skriver Norges Sildesalgslag. Tror de alt er så rosenrødt?

 

Når krever FHL reduksjon i minstepris?

Det er grunn til å tro at FHL på ett eller annet tidspunkt vil kreve reduksjon i minsteprisene på sild før høstens store sildefiske starter. 425.000 tonn av årets kvote er nå fisket, mens 577.000 tonn gjenstår. Kvotefleksibilitet gjør tallene litt fleksible. Det er mulig å skyve 10 prosent av årets kvote over til 2010, samtidig som noen titusen tonn av årets kvote allerede er tatt. Skjer dette vil det dempe presset på eksportmarkedene i andre halvår. Men det blir som å pisse på seg ved at problemet bare forskyves ett år frem i tid.

 

Dette forandrer ikke på virkeligheten. Det er i årets første to måneder eksportert 153-947 tonn rund sild, hele 16 734 tonn mindre enn samme periode i fjor da det ble eksportert 170.681 tonn.

 

En nye minstepriskrig som den som rammet loddefisket kan faktisk bli en fordel for eksportørene. Store mengder sild vil da bli oppmalt. Det kan redusere eventuelle tap på store lagere som ellers kanskje må selges med tap. Om Norges Sildelagslag er villig til å risikere en ny kjøpestopp er en annen sak. 

 

Eksportprisen falt 16 prosent i februar

I januar ble fryst rund sild i snitt betalt med 4,72 kroner per kilo fob. Norge. I januar var prisen kommet ned i 3,97 kroner. Dette er et prisfall på rundt 16 prosent på en måned. Det som kan karakteriseres som positivt er eksporten av filet som er i tomåneders perioden er nesten 6.000 tonn høyere enn i fjor. Mens januar viste nedgang i eksporten av sildefilet, nærmest eksploderte den i februar. Men det kompenserer ikke helt for fallet i eksporten av rund sild. Samtidig er det fisket 22.000 tonn mindre enn i fjor. Likevel er lagrene dobbelt så store. Med mindre eksporten av NVG-sild er dobbelt så stor som i fjor i perioden fra og med april til og med august, vil det vokse frem et voldsomt sildeberg til høsten.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.