Eksporten av torskefisk inklusiv klippfisk, saltfisk og tørrfisk kom på totalt 10,5 milliarder kroner i 2010 og er det nest beste eksportåret noensinne, etter toppåret i 1998.


[raw]

Økningen fra 2009 er på 13 % eller 1,2 milliarder kroner. Målt i volum økte eksporten med 12 % eller 40 800 tonn, til totalt 392 660 tonn, viser tall fra Eksportutvalget for fisk (EFF).

 

– Prisfallet på torsk og hyse i 2009 har snudd i løpet av 2010. Kombinasjonen økte kvoter og positiv pristrend fører til eksportrekord for flere torskefiskprodukter. Det er ingen tvil om at norsk torsk er et ettertraktet produkt, sier markedsanalytiker Ove Johansen hos Eksportutvalget for fisk.

 

Ny eksportrekord for klippfisk
Klippfiskeksporten kom på totalt 3,6 milliarder kroner i 2010 og dette er ny eksportrekord. Dette er en økning på 16 % eller 491 millioner kroner fra 2009. Målt i volum er økningen på 12 % fra 2009. Totalt ble det eksportert 97 350 tonn klippfisk, 10 330 tonn mer enn i 2009. Det er klippfisk av torsk som står for den største økningen med en verdivekst på over 275 millioner kroner mens klippfisk av sei økte med over 148 millioner kroner.

 

Med 30 % verdivekst er Brasil nå det største markedet for klippfisk, med en eksportverdi på nesten 1,3 milliarder kroner i 2010. Portugal er rett bak og endte opp på nesten 1,1 milliarder kroner, opp 11% fra 2009.

 

Vekst for saltfisk
Eksporten av saltfisk kom på totalt 929 millioner kroner i 2010 og dette er over 3 % eller 31 millioner kroner over 2009. Målt i volum ble det eksportert 31 122 tonn, som er en økning på 3 900 tonn eller 14 % fra året før. Portugal hadde vekst på 28 % eller 102 millioner kroner fra 2009 og er fortsatt det største saltfiskmarkedet.

 

Store volumer av tørrfisk
Eksporten av alle tørrfiskprodukter kom i 2010 på 650 millioner kroner, det samme som i 2009. Målt i volum økte derimot eksporten med 11 % til totalt 7 845 tonn, det høyeste volumet siden tidlig på 90-tallet. Største markeder for tørrfisk er Italia med 377,4 millioner og Nigeria med 151,6 millioner. Mens Nigeria i 1994 tok imot 1 % av totalvolumet av tørrfisk, er andelen i 2010 på 43 %. Målt mot 2009 økte tørrfiskeksporten til Nigeria med 20 % til totalt 3 375 tonn i 2010.

 

Beste år for fryste hvitfiskprodukter
I 2010 ble det eksportert fryste hvitfiskprodukter for 3,3 milliarder kroner. Ikke siden slutten av nittitallet har eksporten av fryste produkter vært like høy. I forhold til 2009 er veksten på 18 % målt i verdi og målt i volum er veksten på 7 % til totalt 177 480 tonn. Mye av veksten kommer av stor eksport av fryst hel hyse og torsk til Kina. Fryst hel hyse økte totalt med 26 % til 757 millioner kroner mens fryst hel torsk kom på 610 millioner kroner, opp 34 % fra 2009.

 

Fryst filet av hvitfisk økte med 10 % eller 103 millioner kroner til totalt 1,1 milliarder kroner i 2010. Det er god vekst til Storbritannia som ligger bak og veksten kommer i stor grad fra økning av torskeblokk. Torskeblokk hadde en eksportverdi totalt på 232 millioner kroner, opp 88 % fra 2009.

 

Økning for ferske produkter
Eksporten av fersk hel hvitfisk økte med 12 % fra 2009 og kom på totalt 1,05 milliarder i 2010. Fersk torsk fra fiskeri kom på 390 millioner kroner mens fersk hyse kom på 216 millioner kroner. Dette tilsvarer verdivekst fra 2009 på hhv. 6 % og 65 %.

 

Eksporten av fersk filet av torsk, sei og hyse kom på totalt 516 millioner kroner i 2010 og dette er ny eksportrekord. Aldri tidligere har eksporten vært så høy verken målt i verdi eller volum. For første gang er volumet av fersk filet passert 8 000 tonn og kom på totalt 8 470 tonn. Dette er 13 % høyere enn i 2009. Danmark er største mottaker av fersk filet med en andel på 70 %.

 

Hvitfisk fra havbruk setter ny rekord
Hvitfisk fra havbruk ble eksportert for totalt 380 millioner kroner i 2010. Dette er 9 % eller 30,7 millioner kroner høyere enn i 2009. Hovedsaklig er det hel torsk fra havbruk som står for veksten og kommer totalt på 264,4 millioner kroner, opp 28 % eller 57,3 millioner kroner fra 2009. Største marked er Sverige som hadde en vekst på 30 % i 2010. Torskefilet fra havbruk reduseres imidlertid med 37,5 millioner kroner eller 55 % i 2010 og kommer totalt på 31 millioner kroner.

 

Eksporten av kveite fra havbruk ble 70,8 millioner kroner i 2010 og dette er 15 % eller 9,5 millioner kroner over 2009. Frankrike og Storbritannia er de to største markedene for kveite fra havbruk.

[/raw]