Aas Mekaniske Verksted har tildelt Vestfold-selskapet PG Flow Solutions en kontrakt for å levere sjøvanns-sirkulasjonspumper til en brønnbåt som skipsverftet skal bygge for Brønnbåt Nord Lofoten.

Brønnbåten til Brønnbåt Nord Lofoten er nybygg nummer 207 fra Aas Mekaniske Verksted. I løpet av fjoråret tildelte skipsverftet tilsvarende kontrakter til PG Flow Solutions for både nybygg 204, 205 og 206.

 – 2019 var et svært godt brønnbåt-år for oss, mye takket være at Aas Mek har hatt stor suksess innen dette segmentet. Å motta enda en bestilling fra verftet gir oss en flott start på nyåret, sier Øyvind Berg, salgsog markedssjef i PG Flow Solutions.

 Pumpeog væskehåndteringsspesialisten PG Flow Solutions skal levere åtte av selskapets store sjøvanns-sirkulasjonspumper til den 63,86 meter lange og 14 meter brede brønnbåten. Pumpene skal sørge for kontinuerlig sjøvannssirkulasjon i båtens brønn, som har en lastekapasitet på 1 200 kubikkmeter fordelt på to fiskebrønner.

 Sjøvannspumpesystemet fra PG Flow Solutions har blitt Aas Mekaniske Verksteds foretrukne system ettersom det er svært skånsomt med fisken og energieffektivt.

 – Sjøvannspumpene våre er utviklet for å sikre best mulig fiskevelferd, som igjen betyr økonomisk gevinst for både brønnbåtoperatør og oppdrettsselskapene, sier Øyvind Berg.

 Et annet viktig trekk med pumpesystemet er at mannskapet om bord enkelt kan vedlikeholde pumpene uten bistand fra en ekstern servicetekniker, noe som bidrar til å holde driftskostnadene ytterligere nede.

 Pumpesystemene skal leveres til Aas Mekaniske Verksteds verft i Vestnes, Norge. PG Flow Solutions har ikke oppgitt verdien på avtalen.

 Båten som skal bygges til Brønnbåt Nord Lofoten er av verftets eget design, type AAS 1202 STDE-Hybrid. Det er et skip sterkt fokus på miljø med lavt drivstofforbruk og sterkt redusert utslipp til luft og sjø, og spesielt designet for å operere i et relativt eksponert og værhardt område med base hos Ellingsen Seafood på Skrova.

 Skipet skal bygges med diesel-elektrisk fremdrift og ESS-Batterianlegg for hybrid drift, samt stor landstrømkapasitet. Planen er at skipet skal overleveres til rederi i november 2021.

 Brønnbåt Nord Lofoten er et brønnbåtselskap som ble stiftet i 2019, og er et lokalt samarbeid mellom Brønnbåt Nord og Ellingsen Seafood.

 PG Flow Solutions tilbyr proprietære løsninger, systemer og produkter til bedrifter innen akvakultur, maritim næring, energisektoren og landbaserte prosessindustrier. Selskapets hovedkontor og –fabrikasjonsanlegg ligger i Sande i Vestfold.