Aas Mekaniske Verksted har tildelt Hydroniq Coolers AS en kontrakt for å levere selskapets energisparende, skrogintegrerte sjøvannskjølingssystem til et fartøy som skipsverftet bygger for brønnbåtrederiet Sølvtrans.

Som del av kontrakten skal Hydroniq Coolers – tidligere Sperre Coolers – levere selskapets Hydroniq Rack sjøvannskjølingssystem til brønnbåten. Rack sjøvannskjøler skiller seg fra andre kjølesystemer ettersom den er integrert i skroget under hovedmaskinrommet til skipet. Her reduserer systemet temperaturen til motoren og andre støttesystemer ved hjelp av sjøvann, men uten å oppta verdifull plass i maskinrommet.  

– Da vi utviklet Rack sjøvannskjøler kombinerte vi det beste fra bokskjølere og platevarmevarmevekslere, men uten ulempene til begge systemene. For eksempel kombinerte vi de energiog plassbesparende trekkene til en bokskjøler med den standardiserte stålstrukturen samt den konstante og effektive kjølingen til en platevarmeveksler, og integrerte alle disse kvalitetene i ett og samme system. I tillegg tilbyr Rack en vedlikeholdsvennlighet som ingen av de andre systemene kan konkurrere med, sier Inge Bøen, administrerende direktør i Hydroniq Coolers.  

Vårt skrogintegrerte sjøvannskjølingssystem reduserer energiforbruk, drivstoffog vedlikeholdskostnader. Derfor er det en god match for miljøprofilen til Sølvtrans, sier Inge Bøen.

Selskapet skal produsere og sammenstille utstyret ved hovedkvarteret i Ålesund og levere det til Aas Mekaniske Verksteds verft i Vestnes. Hydroniq Coolers har ikke oppgitt verdien på kontrakten. 

Brønnbåten er nybygg nummer 204 fra Aas Mekaniske Verksted og har en lagringskapasitet på 2 500 kubikkmeter, tilsvarende 375 tonn med levende fisk. Lengde på nybygget blir 69,96 meter, bredde 17,80 meter og dybde i riss 5,90 meter. Fartøyet skal etter planen leveres i oktober 2020. 

Kjøper av fartøyet er Sølvtrans, som er verdens største brønnbåtselskap for transport av levende laks og ørret. Selskapet Selskapet ligger i forkant når det gjelder «lukket»-systemteknologi, et miljøvennlig konsept som begrenser faren for infeksjon, har en positiv effekt på dyrevelferd og gir kostnadseffektiv transport og håndtering av fisken. 

– Vårt skrogintegrerte sjøvannskjølingssystem reduserer energiforbruk, drivstoffog vedlikeholdskostnader. Derfor er det en god match for miljøprofilen til Sølvtrans, sier Inge Bøen. 

Hydroniq Coolers leverer marine kjøleløsninger til fartøy som opererer innen offshore, shipping, cruise, passasjertransport, fiskeri og oppdrett. Blant selskapets kunder og samarbeidspartnere finner man redere, verft og skipsdesignere. Selskapet er eid er eid av investeringsselskapet SMV Invest AS (tidligere Sperre Mek. Verksted AS).