Aas Mekaniske Verksted har gitt pumpe- og væskehåndteringsspesialisten PG Flow Solutions i oppdrag å levere pumpesystemer til en brønnbåt skipsverftet skal bygge for Brønnbåt Nord AS.

PG Flow Solutions har inngått avtale om å levere åtte av selskapets store sjøvanns-sirkulasjonspumper som sørger for kontinuerlig sjøvannssirkulasjon i båtens brønn. I tillegg skal selskapet levere alt av maskinrompumper som skal til for hovedmaskineri og hjelpemotorer, samt generelle pumpebehov for brønnbåtens drift.

 Sirkulasjonspumpene til PG Flow Solutions er svært effektive og er utviklet for å sikre best mulig fiskevelferd, som igjen oversettes til økonomiske besparelser for operatør av båten. I tillegg kan mannskapet om bord enkelt vedlikeholde pumpene uten bistand fra en ekstern servicetekniker, noe som bidrar til å holde driftskostnadene nede. 

 Pumpesystemene skal leveres til Aas Mekaniske Verksteds verft i Vestnes, Norge. PG Flow Solutions har ikke oppgitt verdien på avtalen.

 – Vi gleder oss over den betydelige suksessen Aas Mek opplever. Verftet har etablert seg som en verdensledende leverandør av brønnbåter. De vektlegger god viskevelferd og derfor passer de skånsomme fiskepumpesystemene våre godt inn på båten, sier Øyvind Berg, salgsog markedssjef i PG Flow Solutions.    

 Den nye brønnbåten er nybygg nummer 205 fra Aas Mekaniske Verksted og har lasteromvolum på 3 000 kubikkmeter, tilsvarende 400-450 tonn med levende fisk. Lengde på nybygget blir 76,96 meter, bredde 17,80 meter og dybde i riss 5,90 meter. Designet er Aas Mekaniske Verksteds eget AAS 3002 ST design. Båten skal leveres i første kvartal 2021.

 Bestiller av brønnbåten er Brønnbåt Nord AS, som er et brønnbåtselskap som ble stiftet i 2015, og som holder til på Engenes i Ibestad kommune. Selskapet er et lokalt samarbeid mellom Salaks AS, Gratanglaks og Kleiva Fiskefarm AS.  

 PG Flow Solutions har tidligere fått oppdragene med å levere tilsvarende pumpesystemer til nybygg nummer 200, 201 og 204.

 PG Flow Solutions tilbyr proprietære løsninger, systemer og produkter til bedrifter innen akvakultur, maritim næring, energisektoren og landbaserte prosessindustrier. Selskapets hovedkontor og –fabrikasjonsanlegg ligger i Sande i Vestfold.