DEL

Det nylig etablerte European Fisheries Fund (EFF) har allokert hele 734 millioner Euro til oppdrettsvirksomhet i Polen i perioden frem til 2020. Det gir nye markedsmuligheter for norske teknologileverandører.


( 11.08.2015 )

For første gang stiller i år en stor delegasjon fra Polen – 25 personer – på Aqua Nor I Trondheim. Blant delegasjonsmedlemmene finner vi eksperter fra Ministry of Agriculture og fra administrative enheter innen finans så vel som fiskeoppdrett (Polish Trout Breeders Association) og private investorer.

 

Polen hare n av de raskest voksende økonomier i Europa. Til tross for problemer andre steder i Europa er Polens realøkonomiske GDP-vekst for tiden på 3,4% (2014) og man forventer en vekst på 3,5% i 2015.

 

Polen har også utviklet fiskeforedlingsindustrien I stor skala, og er blitt et av de største markedene for Norsk sjømateksport. Norsk eksport av sjømat til Polen økte med 10% i 2014. Økende etterspørsel etter fisk og sjømat har gjort landet til et meget interessant marked. I den senere tid har Polen også satt i gang utviklingen av land-basert intensivt fiskeoppdrett. Flere investorer har startet virksomheter innen kontrollert produksjon av både marin og ferskvannsyngel med bruk av innendørs RAS teknologi (ørret, stør, laks, tilapia og barramundi).

 

Det nylig etablerte European Fisheries Fund (EFF) har allokert hele 734 millioner Euro i perioden frem til 2020. Dette fondet lanserer nå nye finansielle instrumenter for prosjekter innen oppdrett. Hovedhensikten med den polske delegasjonen til Aqua Nor er å lære mer om innovasjon og siste nytt innen teknologi, prosesser og tjenester innen fiskeoppdrett, og å finne mulige samarbeidspartnere for fremtidig virksomhet.

 

Følgende områder era v spesiell interesse for Polen:   

  • Genetikk og bioteknologi
  • Installasjon av integrerte anlegg for oppdrett I lukkede systemer (RAS)
  • Vannbehandling og begrensning av miljøpåvirkning
  • Fiskehelse og fiskevelferd

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.