5645 tonn lodde som kunne blitt levert til konsum ligger om bord i tankene til en håndfull pelagiske fartøyer. Midt i en situasjon hvor fiskerinæringen ber om statlig hjelp, står millionverdier i fare for å gå tapt som følge av uenighet om minstepriser. Det er lite som tyder på at lodda som nå blir ødelagt ikke ville blitt omsatt til en pris godt over den minstepris som Norges Sildesalgslag har diktert.


( 08.02.2009 )

[raw]

– Vi oppfatter holdningen til FHL i denne saken som lite konstruktiv. Det sier salgsdirektør Knut Torgnes etter at et møte mellom Norges Sildesalgslag og FHL på fredag ikke førte fram til en avtale om nye minstepriser for lodde til konsum.

Fredag formiddag ble det avholdt møte mellom FHL og Norges Sildesalgslag på administrativt nivå, i forbindelse med den fastlåste situasjonen med kjøpestopp på lodde, opplyser Norges sildesalgslag på sine nettsider.På grunn av uenighet om minsteprisen på lodde for konsum innførte FHL 4. februar kjøpestopp på lodde.

 

Til tross for kjøpestoppen kjøpte Skude Fryseri på fredag, to dager etter at stoppen ble innført 1000 tonn lodde av fartøyet Brennholm. Samme dag som kjøpestoppen trådte i kraft kjøpte North Capelin 250 tonn av Talbor, mens Ordinat leverte 490 tonn til Nergård Sild AS. Men samtidig som noen få fartøyer har levert sine fangster på tross av kjøpestopp, har de tre fartøyene Kings Bay, Strand Senior og Selvåg Senior 2925 tonn lodde om bord som klokken 14.00 søndag fortsatt ikke er solgt.. Hargun leverte fredag 1350 tonn til mel. Søndag er det meldt inn 1900 tonn av Smaragd, 820 tonn av Åkerøy og 800 tonn av Trønderbas til konsum. Samme fartøy har også meldt inn 200 tonn til mel. Det betyr at det raskt nærmer seg 6000 tonn lodde som kunne blitt menneskemat som ikke blir levert, og med rask kvalitetsforringelse som resultat.

 

For både Norges Sildesalgslag og FHL må konflikten føles som en pinlig affære. Midt i en situasjon hvor det er et unisont krav om statlig hjelp for å få fiskerinæringene gjennom finanskrisen, tillater deler av fiskerinæringen seg en konflikt som kan svekke inntjeningen til eksportører og fartøyer. Blir det internasjonale markedet for pelagisk fisk svekket utover året som følge av den globale finanskrisen, kan bedrifter som har tapt eksportkontrakter som følge av konflikten få et forklaringsproblem hvis de prøver å oppnå statlig hjelp i en vanskelig situasjon.

 

Det er i gjennomsnitt betalt 1,82 kroner per kilo for lodde levert til konsum siste uke. Minsteprisen for lodde er av Norges Sildesalgslag satt til kroner 1,50 per kilo. Omsetningen foregår med andre ord over det nivå som har ført til at FHL har valgt å gå til kjøpestopp.

 

I møtet på fredag opplyser Norges Sildesalgslag at de fremmet det de oppfatter som flere ulike og konstruktive forslag som var ment for å kunne bidra til å finne en løsning på konflikten. – Vi må dessverre beklage å si at ingen av disse forslagene førte fram, sier Knut Torgnes. Alle forslagene som ble fremmet av Norges Sildeslaglag er innenfor de rammer som ble anbefalt etter mekling hos Riksmeklingsmannen. Etter å ha vurdert disse forslagene har FHL valgt å opprettholde kjøpestoppen på lodde.
– Norges Sildesalgslag oppfatter at holdningen til FHL i denne saken er lite konstruktiv, avslutter Torgnes.

Det er søndags ettermiddag ikke kommet ut informasjon som kan tyde på at en løsning er på vei i konflikten. Mens Norges Sildesalgslag opplyser at de vil komme tilbake med ytterligere informasjon i løpet av helgen dersom det skulle skje endringer i situasjonen, er det helt taust fra FHL. På deres hjemmeside fokuseres det på at bankpakken som legges frem i dag må inneholde en ordning for eksportfinansiering.

 

Med mindre en løsning på den fastlåste konflikten blir funnet svært raskt, står norske eksportører av lodde i fare for å miste tillit hos viktige japanske importører. I tillegg kan tapet av flere tusen tonn fisk som kunne blitt, og normalt ville blitt, brukt som menneskemat bli en vanskelig plett å fjerne fra næringens image.

[/raw]