DEL

Regjeringa foreslår økte bevilgninger på til sammen 55 millioner kroner til å følge opp tiltakspakken for torskenæringa.


( 14.10.2013 )

[raw]

-Torskenæringa er i en hardt presset situasjon. Det er stor arbeidsledighet i våre viktigste eksportmarkeder for torsk som følge av finanskrisen. Samtidig har vi historisk høye torskekvoter. Til sammen har dette ført tiltil svært lave torskepriser. Denne tiltakspakken skal bidra til å styrke lønnsomheten i torskenæringa på både kort og lang sikt, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

 

Regjeringa har foreslått tilleggsbevilgninger til budsjettet i 2013 på til sammen 30 millioner kroner i en egen proposisjon. For 2014 foreslår regjeringa økte bevilgninger på til sammen 55 millioner kroner, fordelt med 45 millioner kroner over budsjettet til Fiskeri- og kystdepartementet og 10 millioner kroner over budsjettet til Landbruks- og matdepartementet.

 

Regjeringa fremmer disse forslagene i statsbudsjettet for 2014:
•6 millioner kroner til et opplæringsprogram for kvalitetsbehandling av fisk.
•18 millioner kroner til gjeninnføring av lineegnetilskuddet. Linefanget fisk er generelt av bedre kvalitet enn fisk tatt med garn, og ved å stimulere til økt fiske med line legges det et grunnlag for høyere priser.
•3 millioner kroner i økt tilskudd til føring og mottaksstasjoner. Ordningen skal bidra til å opprettholde fiskemottak langs hele kysten slik at fiskerne kan levere fisken nært sitt hjemsted og nært fiskens fangststed.
•15 millioner til markedsinnsats der 5 millioner går til langsiktig, strategisk markedsarbeid for hvitfisk og 10 millioner går til Mattilsynets arbeid med markedsadgang.
•5 millioner til forskning og utvikling innen fangsthåndtering og levendelagring. •8 millioner til Innovasjon Norge og prosjekter som kan bidra til teknologisatsing rettet mot torskenæringa.

 

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.