DEL

Kystmagasinet har sett nærmere på hvem som er de største aksjonærene i disse selskapene. Hvem er det som kontrollerer fiskeri- og oppdrettsselskapene som har en børsverdi på nærmere 50 milliarder kroner?


( 17.08.2010 )

[raw]

Det er femten selskaper på Oslo Børs som i første rekke driver innen oppdrett eller fiskeri. To av disse er utenlandske mens tretten er norske. Den største eieren i norsk fiskerinæring er shippingmagnaten John Fredriksen. Gjennom sitt holdingsselskap Gervan Trading Ltd eide han 15. juni verdier på til sammen 5,455 milliarder kroner i form av aksjer i Marine Harvest. Indirekte var han også gjennom Marine Harvest eier av nesten 12 prosent av Norway Seafood, en aksjepost med en markedsverdi på 74 millioner kroner.

 

Den nest største eieren i norsk fiskerinæring er selskapet Laco, som kontrollerer Austevoll Seafood, som igjen har full kontroll over Lerøy Seafood. Laco ASA hvor Møgsterslekten i Austevoll i Hordaland er dominerende eiere, kontrollerer børsnoterte aksjer med en verdi på 4,452 milliarder. Men dette er bare noen av selskapets verdier.  Laco AS er aktive innen skipsbygging, offshorefartøyer, fiskefartøyer og flere andre forretningsområder.

 

Utlendinger drar opp

Hvis det peruvianske selskapet Copeinca og færøyske Bakkafrost inkluderes, hadde selskapene innen fiskeri- og oppdrett en samlet verdi per 15. juni på 46,4 milliarder norske kroner. Det siste året har to selskaper falt i verdi, mens hele 12 selskaper har økt i verdi. Copeinca er den soleklare vinneren. De har mer enn doblet sin børsverdi. I løpet av 12 måneder har aksjene økt med 109 prosent, noe som gir selskapet en markedsverdi på nesten 2,3 milliarder kroner. I tillegg er skotske Lighthouse Caledonia ASA notert på Oslo Axess-listen. Kravene for notering her er mindre strenge enn for notering på Oslo Børs sin hovedliste. Børsverdien til Lighthouse Caledonia var i midten av juni litt under 700 millioner kroner.

 

Mer laks på vei

I løpet av året er det forventet at Norway Royal Salmon vil bli børsnotert. Med mindre det blir et kraftig fall i lakseprisene mot høsten, vil noteringen av Norway Royal Salmon bety et nytt børsnotert fiskeri- og oppdrettsselskapene ved Oslo Børs. Hva børsverdien av Norway Royal Salmon vil bli er vanskelig å si. Selskapet hadde i fjor et overskudd på 82 millioner kroner og en egenkapital på 400 millioner. Selskapet har en omsetning som ikke ulik Grieg Seafoods, men en bedre bunnline og mer egenkapital. Grieg Seafood har en børsverdi på 1,9 milliarder kroner. Men det er ikke usannsynlig at Norway Royal Salmon får en verdi på rundt et par milliarder kroner.

 

De to selskapene som har falt verdi er Aker BioMarine og Akva Group, som har et fall på henholdsvis 5,16 prosent og 5 prosent. Selv om fjoråret viste en svært god børsutvikling for fiskeriselskapene, er bildet noe mer komplisert i år. Fem selskaper er ned i verdi siden nyttår, mens ni selskaper har økt i verdi. Best resultat har oppdrettselskapet Grieg Seafood, som har økt i verdi med over 70 prosent til en børsverdi på 1,9 milliarder kroner.

 

Få kontrollerer mye

De ti største eierne i de børsnoterte selskapene sitter på til sammen 25,3 milliarder kroner. Det er rundt 60 prosent av børsverdien til de norske selskapene. Seks av disse er hovedeiere, mens tre er fond som har kjøpt opp andeler. En er en bank som sitter på cirka en milliard kroner investert i aksjer på vegne av kunder. Banken, amerikanske State Bank And Trust, er som nominee for utenlandske kunder, en av de største eierne i seks av selskapene.

 

Marine Harvest alene utgjør rundt 40 prosent av verdien til de norske selskapene. Selv om Austevoll Seafood nærmer seg ni milliarder i markedsverdi, er Marine Harvest verdt mer enn det dobbelte. Til sammen utgjør to selskaper mer enn halvparten av markedsverdien til de tretten børsnoterte selskapene. På bunn finner vi Codfarmers, som handler om drømmen som brast da torskeprisen krasjet. De er verdt under 40 millioner kroner.

 

Nominees

Vi vet ikke hvem alle eierne i norske selskaper er. Mange banker og meglere står som nominees for eiere som er ukjente. Bankene og meglerne sitter på aksjene for sine kunder og står derfor oppført i selskapene sine aksjebøker. Uten å gå dypt ned i aksjebøkene til de ulike selskapene er det umulig å få full oversikt over hvor mye av aksjene som kontrollers av nominees. Men sannsynligvis er det i størrelsesorden 3 til 4 milliarder kroner.

 

Fiske og oppdrett

Det er vanskelig å skille mellom fiske og oppdrett i børssammenheng. Marine Harvest, Codfarmers, Marine Farms, Cermaq, Grieg Seafood og Salmar er mer eller mindre rene oppdrettsselskaper. Austevoll Seafood og Lerøy Seafood er involvert i både fangst og oppdrett, mens Aker Seafood, AkerBiomarine, Domstein og Norway Pelagic må kunne karakteriseres som selskaper primært involvert i fiskeri.

 

Akva Group kommer i en litt spesiell posisjon siden selskapet er en leverandør av teknologi. Markedet er i første rekke oppdrettsselskaper over hele verden. Oppdrett er, på grunn av størrelsen til Marine Harvest, klart dominerende. Rene norske fiskeriselskaper utgjør bare 2,7 milliarder kroner av samlet børsverdi. Legges de utenlandske selskapene til, vil peruvianske Copeinca legge over to milliarder til tallet. Og regner vi med Austevoll Seafood, som primært er involvert i pelagisk fiske og fiskemelproduksjon, uten at det tas hensyn til laksetunge Lerøy, er det snakk om 12 -14 milliarder, eller rundt en tredjedel av selskapsverdiene knyttet til fiskeri.

 

Børsnoterte selskaper med hovedvirksomhet

innen fiskeri og oppdrett

Selskap

Selskapets verdi

Endring % 12 mdr

Endring % i år

Austevoll Seafood

8  194

49,11

14,41

Aker BioMarine

1 231

– 5,16

– 25,48

Aker Seafood

620

13,13

– 6,98

Akva Group

327

– 5,00

– 5,00

Bakkafrost

1 807

Cermaq

5 504

17,92

8,97

Codfarmers

38

85,75

18,18

Copeinca

2 287

109,04

– 5,80

Domstein

161

3,98

12,37

Grieg Seafood

1 921

27.94

70,59

Marine Farms

513

3,32

-17,65

Marine Harvest

18 411

13,94

21,72

Lerøy Seafood

7 415

32,38

30,52

Norway Pelagic

687

1,15

10,00

Salmar

5 486

21,35

17,39

Kilde: Oslo Børs/de enkelte selskaper

 

 

De 10 største aksjonærene innen noterte selskaper

(Beholdning av børsnoterte aksjer, mill. kroner)

1

Gerevan Trading Co. Ltd

5 455

2

Laco

4 452

3

Austevoll Seafood

4 276

4

Kverva AS

2 930

5

Nærings- og handelsdepartmentet

2 396

6

Folketrygdfondet

1 537

7

Pareto

1255

8

Odin

1108

9

Aker Biomarine

1 026

10

State Bank and Trust

903

Kilde: Oslo Børs

 

De største eierne blant norske fiskeri- og oppdrettsselskaper

For en del aksjonærer vil vist beholdning være litt for lav, da oversikten er basert på de ti største eierne i hvert børsnotert selskap. Copeinca og Bakkafrost, som er utenlandske selskaper, er ikke tatt med. Heller ikke Caledonian Lighthouse, som er skotsk og listet på Oslo Axess.

De viktigste eierne i børsnoterte fiskeri- og oppdrettsselskaper.

(Tallene er fra mai/juni avhengig av selskapets rapportering)

Aker Seafoods Holding AS

Aker Biomarine

83,31

1 026 mill

 

Arendals Fossekompani AS

Akva Group

9,99

327 mill

 

Arctic Securities ASA (Megler)

Aker Biomarine

0,69

8 mill

 

Austevoll Seafood

Lerøy Seafood

63,73

4 276 mill

 

Awilco Invest

Lerøy Seafood

1.93

143 mill

 

Banan AS

Codfarmers

3,40

1 mill

 

Bank of New York (Nominees)

Marine Harvest

3,33

613 mill

Marine Farms

1,34

7 mill

 

Bemacs AS

Aker Seafood

0,87

5 mill

 

Bernt Hansens Eftf AS

Norway Pelagic

3,30

23 mill

 

Brødrene Hoddevik AS

Norway Pelagic

3,44

24 mill

 

Cermaq ASA

Marine Farms

6,01

31 mill

 

Clearstream Banking S.A (Nominee)

Marine Harvest

1,79

330 mill

 

Caiano AS

Domstein

2,08

3 mill

 

Caiano Fisk AS

Domstein

1,43

2 mill

 

Cheyne Global Catalyst

Codfarmers

3,08

1 mill

 

Citiebank N.A. London

Aker Seafood

0,61

4 mill

Marine Harvest

1,31

241 mill

 

Concerto Capital Funds AS

Aker Seafood

65,85

408 mill

 

Credit Suisse Securities USA Lcc

Mari ne Farms

19,15

98 mill

 

DNB NOR Markets egenhandel

Codfarmers

3,84

1 mill

Marine Harvest

3,28

604 mill

 

Domstein ASA

Norway Pelagic

32,27

 222 mill

 

EFG Eurobank Ergasias SA (Nominee)

Marine Farms

32.02

164 mill

 

Endre Dyrøy AS

Domstein

0,71

1 mill

 

DNB NOR Smb vpf

Grieg Seafood

3,07

59 mill

 

EWOS AS

Marine Farms

10,19

52 mill

 

Fiskeskjer AS

Norway Pelagic

2,40

16 mill

 

Flogstad Olav

Aker Biomarine

0,19

2 mill

 

Folketrygfondet

Austevoll Seafood

1,02

83 mill

Cermaq

4,92

271 mill

Marine Harvest

6,17

1,136

Lerøy Seafood

1,31

97 mill

 

Geveran Trading Co Ltd

Marine Harvest

29,63

5,455 mill

 

Fritt Ord

Codfarmers

3,28

1 mill

 

Grieg Holding AS

Grieg Seafood

43,46

835 mill

 

Grieg Shipping AS

Grieg Seafood

0,74

14 mill

 

Halde Invest AS

Grieg Seafood

16,57

318 mill

 

Hansen Dahl Fiskeri AS

Norway Pelagic

3,20

22 mill

 

Handelsbanken Helsinki (Nominee)

Austevoll Seafood

1,04

85 mill

 

Holberg Norge

Austevoll Seafood

0,89

73 mill

Salmar

0,81

44 mill

 

Håland Johannes

Aker Biomarine

0,19

2 mill

 

In cod we trust LLC

Codfarmers

3,59

1 mill

 

Independent Oil  Resources ASA

Marine Farms

10.09

52 mill

 

JP Morgan Bank/Clearing Corp (Nominee)

Codfarmers

5,00

2 mill

Marine Harvest

1,05

193 mill

 

JP Morgan Chase Bank (Nominee)

Salmar

6,54

359 mill

 

Kings Bay AS

Norway Pelagic

2,16

15 mill

 

Kverva AS

Lerøy Seafood

0,95

70 mill

Salmar

53,40

2,930 mill

 

Laco AS

Austevoll Seafood

55,55

4 452 mill

 

Lin AS

Salmar

2,43

133 mill

 

Marine Harvest

Aker Seafood

11,92

74 mill

 

Meteva AS

Grieg Seafood

1,25

24 mill

 

Mitsui and Co Ltd

Austevoll Seafood

0,88

72 mill

 

Morgan Stanley & Co (Nominees)

Cermaq

6,65

366 mill

 

MP Pensjon

Domstein

7,60

12 mill

Marine Farms

2,98

15 mill

 

Myklebust Ivar Arne

Domstein

0,93

1 mill

 

Net AS

Marine Farms

4,01

21 mill

 

Nordnet Bank AB (Nominee)

Aker Biomarine

0,33

4 mill

 

NRP Seafood AS

Domstein

1,75

3 mill

Norway Pelagic

2,75

19 mill

 

Nærings- og Handelsdepartementet

Cermaq

43,54

2 396 mill

 

Odin Norden

Austevoll Seafood

2,21

181 mill

Aker Seafood

3,22

20 mill

Grieg Seafood

3,17

61 mill

Salmar

2,37

130 mill

 

Odin Norge

Austevoll Seafood

4,33

355 mill

Aker Seafood

4,98

31 mill

Codfarmers

9,44

4 mill

Grieg Seafood

3,43

66 mill

Salmar

4,73

260 mill

 

 

Orkla ASA

Codfarmers

4,06

2 mill

 

 

Pareto Aksje Norge

Austevoll  Seafood

2,66

218 mill

Lerøy Seafood

5,59

414 mill

Salmar

4,41

242 mill

 

Pareto Aktiv

Austevoll Seafood

1,29

106 mill

Lerøy Seafood

2,70

200 mill

Salmar

1,36

75 mill

 

R. Domstein & Co As

Domstein

49,27

80 mill

 

Pareto Verdi  vpf

Lerøy Seafood

0,85

63 mill

 

Peba AS

Aker Seafood

1,59

10 mill

 

RBC Dexia Investor Services Bank (Nominee)

Akva Group

3,47

11 mill

 

Rema 1000 AS

Codfarmers

3,23

1 mill

 

Salmar ASA

Salmar

1,36

75 mill

 

Skagen Kontiki

Marine Harvest

1,82

335 mill

 

Skagen Vekst

Akva Group AS

6,15

20 mill

Cermaq

1,66

91 mill

Codfarmers

5,20

2 mill

Domstein

2,60

4 mill

 

Six Sis AG (N ominees)

Aker Biomarine

0,22

3 mill

Aker Seafood

0,46

3 mill

Akva Group

2,45

17 mill

 

Skandinaviska Enskilda Banken (Nominee)

Aker Seafood

1,22

8 mill

 

Skarpebo Invest AB

Aker Biomarine

0,19

2 mill

 

Sociedad Inversiones ABSO

Akva Group AS

4,64

15 mill

 

Sociedad Inversiones F & A S A

Akva Group AS

4,55

15 mill

 

SN-Invest AS

Akva Group

9,39

31 mill

 

Space AS

Norway Pelagic

4,87

33 mill

 

Spectatio AS

Domstein

2,29

4 mill

 

State Street Bank and Trust Co. (Nominees)

Austevoll Seafood

1,30

107 mill

Akva Group

7,26

24 mill

Aker Biomarine

1,03

13 mill

Cermaq

3,24

178 mill

Marine Farms

3,73

19 mill

Marine Harvest

3,06

563 mill

 

Statoil Pensjon

Cermaq

0,89

49 mill

Lerøy Seafood

0,57

42 mill

 

Strand Senior AS

Norway Pelagic

2,40

16 mill

 

Swedbank (Nominee)

Aker Biomarine

0,47

6 mill

 

 

Teigen Frode

Aker Seafood

1,18

7 mill

Akva Group

31,93

104 mill

Cermaq

2,16

119 mill

Grieg Seafood

8,96

172 mill

 

Tigerlilly AS

Aker Biomarine

0,22

3 mill

 

Ystholmen AS

Grieg Seafood

2,57

49 mill

 

Ytterstad Fiskeriselskap

Norway Pelagic

7,79

54 mill

 

Varma Mutual Pension Insurance

Lerøy Seafood

1,25

93 mill

 

Vestkapp Invest AS

Domstein

0,86

1 mill

 

Vital Forsikring

Cermaq

0,86

47 mill

 

Vitamar AS

Marine Farms

1,75

9 mill

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 


[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.