Mens vi i Norge stort sett lar lakseskinn gå til produksjon av lakseolje og dyrefôr, har thailandske butikker funnet et marked blant sine kunder for skinnet. For skinnet, som rulles og pakkes i plastforpakning, tar butikkene 30 til 35 kroner per kilo.

Lakseskinn anses så høyverdig mat at til og med eksklusive matvarebutikker som kjeden Tops, som henvender seg til de mer betalingsdyktige kundene, har latt lakseskinn bli en fast del av tilbudet.