DEL

Selv om det minker på de pelagiske kvotene, vil det neppe bli mange dager i havn for flåten frem mot nyttår. Fortsatt kan nesten 300 000 tonn sild landes, i tillegg til nesten 7000 tonn makrell og uregulert fisk som havbrisling og hestmakrell.


( 08.11.2008 )

[raw]

Med i underkant av to måneder tilbake av året, gjenstår det stort sett bare sildekvoter. Lørdag morgen er 94 prosent av makrellkvoten på 120.450 tonn tatt. Det samme er 97 prosent av kolmulekvoten. Av kvoten på 36.500 tonn øyepål er bare 17.45 prosent tatt.

 

Industritrålerne ”Skude Senior”, ”Svanavåg” og ”Johan Feyer” har landet 170 tonn øyepål siste uke. November og desember er ikke regnet som topp sesong for øyepål, og det er liten grunn til å tro at større mengder vil bli tatt i løpet de to snaue månedene som gjenstår av 2008.11.08.

 

Det sol vil holde liv i fiskeflåten er i første rekke 171 900 tonn med NVG-sild, pluss muligheten for å ta ti prosent av neste års kvote. I tillegg gjenstår 14.246 tonn Nordsjøsild, og totalt 6.951 tonn makrell. Det er i første rekke ringnot og trål som har makrell tilbake. Ringnot kan fortsatt ta 3.393 tonn, mens trålerne har 2.797 tonn tilbake. De har bare tatt en fjerdedel av sin kvote.

 

At båten ”Tromsbas” i går fikk en ny rekordpris på hele 15.67 kroner for en last på 220 tonn makrell vil nok stimulere til at alle rester av makrellkvoten blir tatt.

 

I fjor opplevde ringnotflåten et usedvanlig godt fiske etter havbrisling på slutten av året. Over 7000 tonn ble tatt i desember. At hele 2314 tonn ble omsatt til konsum ga en solid bonus for fartøyene som lyktes med å selge til konsum. Mens havbrisling ble betalt 1,32 kroner per kilo av fiskemelfabrikkene, fikk fartøyene som leverte til konsum 2,98 kroner per kilo. Om det vil bli en tilsvarende havbrislingbonus i år gjenstår å se.

 

Fisket etter hestmakrell har stilnet av. Selv om det har blitt meldt inn hestmakrell hver dag, unntatt i dag lørdag (kl 08.00), har det vært mye små fangster. Hestmakrellen er som regel lettest å ta ved nymåne. Nå går det mot fullmåne den 13. november. Fisket vil hvis fisken holder seg i samme område, eller lar seg spore ta seg opp igjen mot 27. november da det igjen er nymåne.

 

Slår ikke hestmakrellen og havbrislingen til, er det likevel liten grunn til å fortvile. Siden det blir mulig å fiske ti prosent av  neste års NVG-kvote i år, vil flåten ha tilgjengelig cirka 270 000 tonn NVG nå i november og desember. Det er femti tusen tonn mer enn hva som gjensto av tilgjengelig NVG-kvote på denne tid i fjor. Og legges gjenstående Nordsjøsildkvote til, gjenstår det nesten 300,000 tonn sild som kan fiskes.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.