En liten sjekk av hvilke båter Vest-Norges Fiskesalslag har krevd inndragning av verdi for overfisket kvote av leppefisk i 2017, viser at mange båter som overfisker sine kvoter. Noen overfisker kvoten, som oversikten viser, med flere tusen fisk.

Vi har satt sammen en oversikt som viser eksempler på inndragning av verdi av overfisket leppefiskkvote. Hvilke regler som gjelder for å sette tilbake leppefisk i havet, istedenfor å levere disse har vi ikke sjekket opp. Når en ser hvor mange fisk over kvote noen har levert, burde det kanskje være mer fornuftig at fisk ble satt tilbake i havet, enn at det ble gitt 20 prosent vederlag for ilandføring av levende fisk.

Eksemplene i artikkelen gjelder bare båter som har fått krav om inndragning fra Vest-Norges Fiskesalslag i Måløy. Det er ikke nødvendigvis alle som har fått krav om inndragning fra salgslaget. I tillegg kommer tilsvarende krav om inndragning i andre salgslag.

Teino H-48-AV
Har fått krav om inndragning av verdi på overfiske av 6.924 leppefisk til samlet verdi kroner 69.240 kroner. Det gir etter godtgjørelse på 20 prosent som resultat at det må betales 55.392 kroner til Vest-Norges Fiskesalslag. Avgjørelsen er påklaget.

«Vedtaka, og dokumentasjonane fra Vest-Norges Fiskesalgslag er uklåre. Det blir med dette bede om at Fiskeridirektoratet, som klageinstans. Gjer greie for at kor mange fisk som er registrert på reiarlaget sine båatar «Teino», H-48-AV og «Teino II». Dette på ein lettfatteleg og forståeleg måte», skriver advokat Ask Økland, som og presiserer «Det blir gjort merksam på at Fiskeridirektoratet og/eller salslaget har bevisbyrde for eventuelt overfiske. Ask skriv også: «Det blir òg bede om at all vidare korrespondanse skjer på nynorsk».

Det er etter det Kystmagasinet kan se av direktoratets postjournal ikke gjort noe endelig vedtak.

Teinegutt H-87-AV, Teineskjær AS
Fikk krav om inndragning Ble trukket etter korrigering av mottaksseddel. Fangsten var levert av H-85-AV.

Teinebuen H-86-S, Teineskjær AS
Fisket 722 stykk leppefisk for mye. Det resulterte i inndragning av kroner 7220, som minus 20 prosent godtgjørelse for å bringe fisken i land ga en netto inndragning på 5776 kroner.

Stormen H-125-AV, Konsito AS
Fisket 181 leppefisk for mye. Etter fradrag av 20 prosent godtgjørelse blir inndragningen på 1376,90 kroner.

Tobben, H-104-AV, Simen Hagen
Har fått et solid krav etter å ha fisket hele 5417 leppefisk over kvote. Brutto inndragning er 78.221,48 kroner før fradrag for 20 prosent godtgjørelse for ilandføring. Da blir det fortsatt solide 62.577,18 kroner å betale til salgslaget.

Øyavåg, H-48-FS, Helland Kystfiske
Det blir penger av 3090 leppefisk over kvote. Resultatet ble en brutto inndragning av 34.422,60 kroner, netto 27.538,08 kroner etter fradrag av 20 prosent vederlag for ilandføring.

Heiagutt, H-165-AV, Halvard Vaage
Båten overfisket kvoten med snille 221 leppefisk. Inndragning etter 20 prosent vederlag for ilandføring ble 2.333.76 kroner.

Therese, H-298-S, Sørvest Invest AS
Det ble fisket 1009 leppefisk over kvote, og inndratt verdi etter fradrag av vederlag for ilandføring ble 8112,36.

Janette Kristin, H-44-F, Thorfinn Midttveit
Midttveit klarte med båten Janette Kristin fiske 3632 leppefisk over kvote. Det kostet ham en brutto inndragning på 41.548,40 kroner. Etter vederlag for ilandføring måtte han punge ut med 33.269,12 kroner.

Ingrid, SF-28-A, Herland Teinefiske AS
Med et overfiske på 2800 leppefisk blir det en inndragning av fangstverdi på 37.128 kroner. Etter fradrag for 20 prosent for ilandføring ble det 29.702,40 å betale til salgslaget.

Skarv, H-1-R, Kåre Bjarne Marøy
Med et overfiske på hele 8498 leppefisk ble det et brutto inndragning på hele 107.329,74 kroner. Men 20 prosent vederlag for ilandføring reduserer dette til 85.863,79 kroner.

Eivind, SF-4-FD, PR Ulltang Junior AS
Flinkere enn flere andre til å telle. Ett krav på 2.594,64 kroner for 285 leppefisk etter fradrag for 20 prosent vederlag for ilandføring må vel være som en pølse i slaktetiden.

Berggylt, H-0117-S, Bergnebb AS
Ett av fartøyene som har sluppet svært rimelig unna kvotekontrollen. 189 leppefisk over kvote resulterte i en netto inndragning av 2,236.24 kroner.

Les mer om leppefisk:

Satser 2,6 millioner på leppefiskbåt

Reder i nord satser på leppefisk i sør

Pensjonert berggylt verdt millioner