Torsdag denne uka losset Sande Andre, som leiefartøy for Hebe II, 335 tonn sild i Hirtshals. Fartøyet er ett av tretten norske fartøyer som til nå i år har solgt totalt 4855 tonn NVG-sild i Danmark til nesten en krone per kilo mer enn i Norge. Det har gitt flere millioner ekstra betalt for silda.

– Vi skulle sydover til Larsnes Mek. Verksted uansett, og utnyttet den muligheten til å se hva vi fikk i Danmark. Prisen der ble 4,40 kroner per kilo, mot 3,60 kroner som vi kunne forventet i Norge, forteller skipper Kristian Benonisen til Kystmagasinet.

Flere hundretusen ekstra
Sander Andre leverte 335 tonn. Det betyr at de fikk betalt cirka 260 – 270.000 mer enn om han solgte lasten i Norge. Så kan en trekke fra kostnadene ved å seile ned til Hirtshals fra Møre og opp igjen. Hadde han gått glipp av en fangst på grunn av Danmarksturen ville det nødvendigvis ikke vært god butikk, men når båten skulle til Larsnes Mek. Verksted for et tre ukers opphold etterpå var det ikke så mye ekstra å seile til Hirtshals.

Sander Andre er ikke eneste båt som har levert NVG-sild i Danmark i år. Deres kjøper, SweDen Pelagic Ålbæk A/S, har så langt kjøpt seks fangster, på samlet 1757 tonn innmeldt av fem norske fartøy i år. I tillegg til Sander Andre har de kjøpt av Mostein, Vikingbank, Nystrøm og Håflu. Rav er i tillegg når dette skrives på vei med en last på 1270 tonn lodde til FF Skagen A/S. De andre fangstene på totalt 3098 tonn NVG-sild, innmeldt kvantum, er solgt til Skagerak Pelagic AS i Skagen.

Kjøres tre mil med lastebil
Siden det ikke er havnefasiliteter i Ålbæk som kan ta i mot større fiskefartøy, blir silden losset til lastebil og kjørt godt tre mil til fabrikken for videre foredling. Selv om det kan virke tungvint å losse til lastebil tok det ikke mer enn fire-fem timer å losse Sander Andre.

Tar en som utgangspunkt at betalingen Sander Andre fikk for sin last er representativ har fartøyene som har levert NVG-sild i Danmark, så langt i år, hatt en gevinst på nesten fire millioner kroner.

Det er få kjøpere av pelagisk fisk tilbake i Danmark. Skagen Pelagic AS dominerer den pelagiske konsumindustrien. De eier også halvparten av SweDen Pelagic AB. Den andre halvparten eies av Västkustfisk SVC AB. Sweden Pelagic Ålbæk het tidligere Nielsens Fiskeeksport A/S og var inntil i fjor høst eid av foredlingsbedriften Launis A/S som er stor innen foredling av reker.

SweDen Pelagic er en av Sveriges ledende produsenter av brisling og sild. I tillegg til anlegget i Ålbæk har de produksjon i Västervik og Gotland på den svenske østkysten og Ellös på østkysten.

Silda som leveres i Hirtshals vil bli eddikbehandlet, krydret eller saltet. Samlet har selskapene i SweDen Pelagic en produksjon på cirka 18.000 sildeog brislingprodukter i året.

Når danske kjøpere i perioder betaler godt for silda skyldes det nok at et ønske om kontinuerlig produksjon. Det er dyrt å ha store moderne fabrikker stående stille. Sannsynligvis koster det mer enn noen tiøringer ekstra for råstoff til produksjonen.

LES MER: Sultne på utenlandsk fisk