Blir fisket ødelagt av seismikkskyting, eller trålen fylles med skrap fra oljeindustri eller andre fartøy, kan det utløse en solid erstatning. Erstatningsnemdene som behandler søknader om erstatninger innvilget i 2016 og 2017 erstatninger til 40 fartøy på til sammen 5.148.907 kroner. Her får du oversikt over hvem som fikk erstatning, og hvor mye.

De fleste erstatninger utbetales fra Erstatningsnemnd 1 som gir erstatning for beslagleggelse av fiskefelt. Dette er erstatninger for tap fiskefartøyer blir påført når for eksempel seismikkskyting eller anleggsvirksomhet medfører tapte fangstinntekter. Hele 37 fartøy fikk i fjor og forfjor samlet 2,86 millioner fra denne nemda. Av disse fikk ni fartøyer en erstatning på 100.000 – 350.000 kroner. De laveste erstatningsbeløpene var på 10.000 kroner. I tillegg var det 18 søknader som ble avslått.

Mange av disse erstatningene gjelder makrelldorgere og notfiskere som opplever av fisken forsvinner som følge av blant annet seismikkskyting.

Erstatningsnemd 2 gir erstatning for forurensning og avfall fra petroleumsindustrien påfører et fiskefartøy tap. Det kan blant annet være tap som følge av skade på trål, tapt fangsttid med mere som påviselig skyldes avfall fra petroleumsindustrien, kostnader og tap som følge av at avfallet må leveres i land, og andre forhold. Antallet søknader her er lite, og nemnda behandlet bare en søknad i hvert av de to foregående år.

I begge tilfeller var det trålere som søkte, og begge fikk innvilget høye erstatninger. Den største erstatningen fikk Tønseth som ble innvilget en erstatning på hele 1,9 millioner kroner.

I tillegg behandlet Erstatningsnemnd 3 som gir kompensasjon for tapt fangsttid på grunn av forurensning og avfall som ikke stammer fra petroleumsindustrien en søknad. I denne saken fikk tråleren Havsund en erstatning på nesten 19.000 kroner.

Søknader om erstatning sendes til Fiskeridirektoratet. Skjema og rettledninger finnes på direktoratets nettside.

Erstatningsnemnd I – erstatning for beslagleggelse av fiskefelt
(Merke, navn, omsøkt erstatning i parantes og innvilget erstatning)
M-30-HØ Akono (350 000) 350 000
SF-227-V Nyken (300 000) 300 000
SF-8-SU Svebas (247 741) 247 741
M-3-F Hellskjær (1 249 491) 235 000
H-25-BN Havmann (180 940) 181 000
R-69-K Veiding (450 000)…145 000
M-214-HØ.Muløybuen (375 364) 140 000
R-69-K Hopvåg (106 900) 107 000
M-28-HØ Grønholm (377 000) 105 000
M-1-S Flora (1 000 000) 90 000
H-8-ØN Alvøy (400 000) 80 000
SF-7-SU Øygutt (350 000) 70 000
M-33-HØ Lena (466 075) 65 000
R-180-K Lobster (200 000) 60 000
VA-20-F Havsund (166 950) 60 000
M-72-AE Anny Lovise (499 760 ) 55 000
H-24-ØN Baracuda (250 000) 50 000
M-74-HØ Fromar (455 350) 50 000
SF-1-A Vesterhav (2 900 000) 50 000
R-72-K Repsøy (127 300) 40 000
SF-40-F Ytterøy (335 685) 40 000
SF-139-A Sjøflu (200 000) 40 000
M-566-HØ Vesleper (100 000) 35 000
R-45-K Solglytt (200 000) 35 000
VA-24-S Poseidon (132 600) 30 000
R-71-H Øymon (292 850) 30 000
M-115-HØ Siwa (270 000) 25 000
SF-210-V Vester Junior (250 000) 25 000
M-15-HØ Tono (420 000) 20 000
H-83-O Vestrevåg (150 000) 20 000
M-7-HØ Fredøy (351 498) 20 000
M-114-HØ Marielle (334 500) 17 500
VA-71-M Brattholm (130 440) 15 000
M-50-HØ Havstein (319 694) 10 000
H-98-0 Fjordglans…(200 000) 10 000
R-178-K Helena (584 958) 10 000
Kilde: Nemdas protokoll

Erstatningsnemnd II – erstatning for forurensning og avfall fra petroleumsindustrien
(Merke, navn, omsøkt erstatning i parantes og innvilget erstatning)
T-2-T Tønsnes…(2 118 045) 1 890 524
M-85-G Nordstar (388 628) 376 208
Kilde: Nemdas protokoll

Erstatningsnemnd III – kompensasjon for tapt fangsttid, forurensing og avfall som ikke stammer fra petroleumsindustrien
(Merke, navn, omsøkt erstatning i parantes og innvilget erstatning)
VA-20-F Havsund (20 160) 18 934
Kilde: Nemdas protokoll