Inspektørene fra Den russiske veterinærtjenesten avsluttet fredag sine inspeksjoner av norske fiskevirksomheter, og vil i etterkant oversende Mattilsynet en skriftlig rapport om funn og resultater fra hver enkelt virksomhet, opplyser Mattilsynet.


( 03.11.2008 )

[raw]

I løpet av de siste to ukene har 21 norske fiskevirksomheter blitt inspisert av to russiske inspeksjonsteam. Dette er i hovedsak pelagiske virksomheter, men også fire lakseslakterier, en foredlingsvirksomhet og en virksomhet for mottak og tilvirkning av kongekrabbe som ifølge Mattilsynet har blitt inspisert.

 

Inspeksjonene i Norge er en del av den russiske regjeringen sitt arbeid med ikke bare å få kontroll med kvaliteten på sjømaten som importeres, men også forhindre unndragelse av skatter og importavgifter. Fortsatt er Russlands grense svært porøs, og korrupsjon er medvirkende til at sotre mengder sjømat fortsatt finner veien inn til det russiske markedet via tredjeland som Ukraina, Hvite Russland og de baltiske statene.

 

Den siste runden med inspeksjoner er en del av oppfølgingen etter møtet i den norsk-russiske arbeidsgruppen som ble holdt i september. Etter denne inspeksjonsrunden er alle norske pelagiske virksomheter inspisert av russiske inspektører.

 

Den russiske veterinærtjenesten vil i etterkant oversende Mattilsynet en skriftlig rapport om funn og resultater fra hver enkelt virksomhet.

 

Inspeksjoner av de resterende oppdrettsvirksomhetene som har meldt sin interesse for eksport til Russland, planlegges gjennomført i første kvartal 2009.

 

Selv om inspeksjonene neppe fører til endringer i hvem som får tillatelse til å eksportere til Norge. Mer interessant er det å se hvilke bedrifter som denne gang har blitt eksportert. Til og med Bugøynes Kongekrabbe AS har russerne funnet verdig en inspeksjon. I 2007 ble det eksportert hele 400 kilo kongekrabbe til en verdi av 61 000 kroner til Russland.

 

Selv om Bugøynes Kongekrabbe AS for øyeblikket er kommersielt sett relativt uviktig for Russland, er det viktig for bedrifter som ønsker å satse på det russiske markedet å sørge for å være godkjent. Og russerne har om ikke annet i hvert fall lært mye om fiskeforedling. De fleste typer norske fiskeforedlingsbedrifter har blitt inspisert. Det kan bli nyttig all den tid store investeringer er planlagt for å oppgradere russisk fiskeriindustri.

 

Disse virksomhetene ble inspisert:

H 140 Norway Pelagic B

H 112 Sekkingstad AS (oppdrett)

H 55 Lerøy Fossen AS (oppdrett)

M 343 Brødrene Remø AS (foredling)

M 227 Ocean Products

R 141 Fonn Egersund AS

R 150 Egersund Seafood

R 79 Norway Pelagic Karmøy

SF 225 Norway Pelagic Florø

SF 189 Norway Pelagic Kalvåg

T 362 Torsken Havprodukter AS

N 195 Bø Fiskeindustri

N 234 Egil Kristoffersen & Sønner AS (oppdrett)

N 645 Hopen Fisk AS

N 800 Pundslett Laks AS

NT 171 Rørvik Fisk AS

ST 131 Grøntvedt Pelagic AS

M 94 Atlantic Dawn Seafood

F 55 Kirkenes Processing AS (oppdrett)

F 69 Bugøynes Kongekrabbe AS (kongekrabbe)

SF 104 Norway Peagic Måløy

[/raw]