DEL

Den mye omdiskuterte leveringsplikten som noen trålere har til bestemte foredlingsanlegg, omfatter ifølge en oversikt fra Fiskeridirektoratet, 21 norske tråler.


( 10.04.2014 )

Dette er kanskje ikke det store antallet, men de representerer likevel, i egenskap av størrelse, en stor andel av norsk fangstkapasitet. Trålerne med leveringsplikt er:

F0002BD Jergul

F0004BD Gadus Poseidon

F0017H Doggi

F0025A Arctic swan

F0117VS Båtsfjord

F0147BD Kongsfjord

F0174H Rypefjord

M0069G Molnes

M0085G Nordstar

N0005SO Langøy

N0007VV K. Arctander

N0010H Havtind

N0011VV Stamsund

N0030H Vesttind

N0100Ø Sunderøy

T0001H J. Bergvoll

T0002H Tønsnes

T0007H Kasfjord

T0005H Ole-Arvid Nergård

T0037H Kågtind

N0030H Vesttind*

*Vesttind er for øyeblikket passiv og benytter ikke kvotene som er bundet til leveringsplikt.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.