DEL

Av verdens tunfiskfangst i 2015 kom 76 prosent av fangsten fra bestander som blir karakterisert som bærekraftige, opplyser International Seafood Sustainability Foundation (ISSF) i sin siste statusrapport for verdens tunabestander.


( 15.03.2017 )

I følge ISSF trenger andelen som kommer fra bærekraftige fiskerier å forbedres. I 2011 kom 94 prosent av fangsten fra bærekraftige bestander, mens andelen var 86 prosent i 2013 og 87 prosent i 2013.

Det er i første rekke bestandene av blåfinnet tunfisk (makrellstørje) og albacore som er overfisket. Men disse utgjør en liten andel av den totale fangsten. Den dominerende arten, skipjack, finnes i bærekraftige bestander i alle hav hvor den er utbredt. Totalt ble det fisket 4,8 millioner tonn tunfisk i 2015. Makrellstørje som Norge har drevet forsøksfiske etter de siste årene, utgjorde rundt en prosent av fangstene.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.