DEL

Havyard Group leverte et driftsresultat på 112 millioner kroner i 2016, men store nedskrivninger tynger resultatet.


( 01.03.2017 )

Driftsresultatet (EBIT) for 2016 ble på NOK 112 millioner, noe som gir en EBIT-margin lik 5,6%. Etter nedskriving av skipsverdier tilknyttet eierandeler i offshore-skip er resultatet før skatt redusert til NOK 23 millioner. Alle selskap bortsett fra Norwegian Electric Systems leverte positive tall, der Havyard Ship Technology var den som bidro mest med EBIT på NOK 64 millioner. Dette er tall som konsernsjef Geir Johan Bakke er svært godt fornøyd med.

-Dette viser at vi har gjort flere riktige grep som gir resultat og jeg er utrolig stolt og takknemlig for den fantastiske innsatsen våre ansatte har gjort i 2016. Og det er derfor med glede jeg kan informere om at det i tråd med avtale vil bli utbetalt bonus til alle ansatte, den er lik for alle justert bare for stillingsprosent og bostedsland. Det er lett å være leder i Havyard med så mange dyktige og motiverte ansatte og vi har satt kursen for fremtiden der vi sammen skal skape trygge, lønnsomme og spennende arbeidsplasser

Havyard startet i 2000 som et skipsverft med 150 ansatte. Fra 2005 gjennom oppkjøp av Leine Maritime og etablering av Havyard Design & Solutions og i 2007 ved etablering av Havyard Power & Systems utviklet Havyard seg til et internasjonalt selskap med fokus på skipsteknologi. Havyard utviklet seg videre både på sjø og senere også på land ved etablering av Norwegian Electric Systems i 2009, i 2012 med kjøp MMC og i 2011 med etablering av HPR.

-Endringen fra skipsteknologi til et maritimt teknologiselskap er en både en beskrivelse av hva vi er i dag og et signal om i hvilken retning vi ønsker å utvikle selskapet i fremtiden

Havyard Group tar også flere grep i organisasjonen, for å styrke fokuset på lønnsom vekst og sikre utvikling av nye konkurransedyktige produkt og tjenester. Veksten i Havyard har blitt gjort gjennom organisk vekst, fusjoner og oppkjøp.

-Dette er prosesser som vi etter en periode med effektivisering og omstilling kommer til å øke fokus på i fremtiden, for å nå våre mål om lønnsom vekst innen våre satsingsområder.

HPR (Havyard Production & Service) som er lokalisert i Polen og er vårt selskap for sourcing av produksjon og personell blir nå etablert som eget forretningsområde. HPR var et datterselskap av Havyard Ship Technology og har tidligere solgt mye av kapasiteten internt, men selger nå største delen av omsetningen eksternt og målet er å øke dette ytterligere. HPR skal nå også profileres som eget merkenavn HPRTM for å synliggjøre selskapet i markedet og øke verdien av HPR som et selvstendig selskap. HPR med Nedim Jacupovic som daglig leder har 300 ansatte og hadde i 2016 en omsetning på 150 millioner med et resultat på 3,5 millioner. Selskapet flytter i løpet av våren inn i nye produksjonslokaler og målsettingen er å øke både omsetning og resultatet i 2017.

Verftet Havyard Ship Technologys (HST) i Leirvik skal fortsatt være en viktig del av Havyard, som utstillingsvindu og laboratorium for utviklingen av ny teknologi og utstyr, samt at vi skal fokusere på lønnsomme kontrakter i tråd med kundens behov. De faste kostnadene ved verftet har som del av dette blitt betydelig redusert og kapasiteten gjort mer fleksibel for å møte svingningene i markedet.  Og for å sikre jevnere aktivitet, er del av kapasiteten både på kort og lang sikt avsatt til reparasjoner og ombygginger.

Selskapet Havyard Power & Systems som tidligere har vært datterselskap av Havyard Design & Solution flyttes over i forretningsområdet «Power & Systems» sammen med Norwegian Electric Systems (51% eierandel). Tor Leif Mongstad som i dag er daglig leder for Norwegian Electric Systems blir leder for dette forretningsområdet. Målet er at «Power & Systems» med å samle ressursene sammen skal øke konkurransekraften på produktene de har i tillegg til å utvikle nye i samsvar endringer og behov i markedet.

Konsernsjef Geir Johan Bakke sier at man med disse endringene vil ta Havyard Group enda et steg videre og sikre lønnsom vekst i tråd med de behov de ser i markedet.

-Samtidig ønsker vi å synliggjøre de verdier som ligger i konsernet i dag gjennom, i tillegg til lønnsom vekst, vurdere utvikling og salg av selskap.

Bakke tror 2017 vil bli det mest krevende året i bransjen.

-Men vi tror det vil bli etter forholdene et greit år for oss. Og for fremtiden, basert på prosesser vi har og prosjekter vi arbeider med, så er vi optimister for 2018 og 2019.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.