DEL

Fartøyer fra Møre og Romsdal og Norge


( 01.09.2010 )

[raw]

 

Art

Fartøyer:

Møre og Romsdal

Tonn

Fartøyer:

Norge

Tonn totalt

Fartøyer:

Møre og Romsdal

Verdi 1000 kr

Fartøyer:

Norge

Verdi 1000 kr totalt

Torsk

46 578

318 426

535 848

3 568 349

Sei

79 641

210 118

545 930

1 239 565

Lysing

571

1 714

5 136

19 945

Lyr

564

2 154

5 518

21 923

Lange

7 673

16 796

82 386

173 335

Hyse

34 435

130 686

291 126

950 838

Hvitting

49

115

96

383

Brosme

4 997

13 892

36 383

97 601

Blålange

210

392

1 229

2 316

Skjell

16

775

325

16 241

Sjøkreps

19

315

1 723

23 946

Reke

14 207

32 050

193 182

585 302

Krabbe

594

4 971

4 296

40 310

Kongekrabbe

30

6 073

589

150 624

Hummer

13

50

2 317

10 674

Andre skalldyr og bløtdyr

97

49 158

592

17 150

Øyepål

7 895

37 298

9 675

51 42

Tobis/sil

7 212

53 578

10 101

76 647

Taggmakrell

11 497

73 652

46 069

283 059

Sild

252 573

1 139 140

651 818

2 845 119

Makrell

32 452

202 796

252 074

1 653 118

Lodde

64 914

232 569

103 426

378 513

Kolmule

70 766

227 330

93 912

317 303

Brisling

628

16 740

3 536

41 176

Annen pelagisk fisk

0

1

0

2

Ål

0

69

1

3 293

Uer

1 756

10 348

12 156

68 624

Tunge

0

5

0

417

Strøm- og vassild

4 056

13 579

12 817

43 558

Steinbiter

3 019

9 003

16 575

46 373

Smørflyndre

2

86

18

1 610

Slettvar

0

17

0

665

Sandflyndre

0

30

0

215

Rødspette

38

1 706

341

17 299

Rognkjeks

0

2 844

0

12 561

Piggvar

3

41

87

2 498

Lomre

1

57

15

1 165

Kveite

212

1 597

6 586

52 212

Breiflabb

1 008

5 327

21 312

110 629

Blåkveite

2 907

11 443

69 174

212 283

Annen flatfisk

6

55

55

436

Annen bunnfisk

0

1

0

8

Skater og rokker

155

530

1 018

2 787

Pigghå

28

543

127

3 316

Håbrann

3

10

32

157

Brudge

0

0

0

0

Annen dypvannsfisk

264

2 084

468

2 857

Andre håer og haier

0

1

0

4

Villaks

1

3

33

211

Annen og uspes. fisk

164

971

26 020

46 638

Totalt

651 254

2 831 139

3 044 122

13 194 677

Kilde: Landings- og sluttseddelregisteret/Fiskeridirektoratet

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.