Frøybas AS i Kalvåg i Sogn og Fjordane betaler 200.000 kroner for sjarken Vito. Selger er Edvin Magne Ørke fra Hervik i Rogaland. Sjarken, som er 10,65 meter lang og 3,83 meter bred, er bygget ved Hundsnes i Tysvær i Rogaland i 1980. Motor er en Ford som yter 100 hestekrefter.

Frøybas AS skal, ifølge ervervsøknaden, bruke sjarken til fiske i åpne fiskerier. I et driftsbudsjett lagt ved søknaden om erverv budsjetteres det med krabbe og sjøkreps, hver med fangstverdi på 50.000 kroner, samt breiflabb, brosme, lange, sei, hyse og torsk med samlet verdi på 150.000 kroner. Det gir samlede årlige driftsinntekter på 250.000 kroner.

Frøybas AS har fra før to fiskefartøyer. Det ene er Frøyabuen med lengde på 12,97 meter, levert fra MarTech AS på Sotra i fjor og Hasting med lengde 20.99 meter. Sistnevnte er en gammel båt bygget i 1962 og overtatt i januar i fjor.