En 18 år gammel sjark kan være mere verdt i dag enn da den ble kjøpt. Denne sjarken er et eksempel på det det. Den ble mer enn fordoblet i verdi på 18 år. Selv om tallene justeres for inflasjon hadde den etter 18 år økt over en million kroner i verdi.

Sjarken Mona er solgt av Bessaker Tur og Havfiske Rederi AS i Bessaker i Trøndelag til Coygfisk AS i Hafrsfjord i Rogaland. Den 20 år gamle sjarken, som ifølge søknaden om erverv er kjøpt for 3,5 millioner kroner, er atskillig mer verdt 18 år gammel enn den var som ny.
Tas det hensyn til generell prisstigning i samfunnet siden den ble bygget, har sjarken økt i verdi med over en million kroner.

Bygget i 1997
Sjarken som er 10,66 meter lang, ble bygget ved Selfa Arctic AS i 1997. Den er rigget for fiske med garn og teiner.
Selfa AS i Trondheim opplyser til Kystmagasinet.no at en sjark av denne type var priset til cirka 1,6 til 1,7 millioner kroner i år 2000.
Den aktuelle sjarken er tre år eldre, hvilket tilsier at en trygt kan legge 1,6 millioner kroner til grunn som nypris. Hos Sjøfartsdirektoratet er det registrert et skjøte fra 2010 hvor verdi er satt til 1.480.000 kroner. Sannsynligvis er dette prisen som ble betalt for fartøyet, og verdistigningen er da en del høyere enn våre anslag basert på en nypris på 1,6 millioner kroner.

I følge Norges Bank sin priskalkulator, tilsvarer det en pris på 2,4 millioner 2017 kroner.


Sjark solgt for 400.000 kroner

Kjøpte sjark til 1,4 millioner kroner

Tre sjarkbyggere dominerer markedet

Ny motor i 2010
Siden sjarken ble bygget har den fått ny motor. En Cummins med ytelse på 180 krefter ble satt inn i 2010. En relativt ny motor er med på å øke prisen noe. Det samme er nok en del ny elektronikk om bord. Men en åtte år gammel Cummins med ytelse på 180 hester og en del ny elektronikk forklarer på langt nær at prisen nr en justerer for prisstigning har økt med over en million kroner.

Uten justering for prisstigning er prisen mer en doblet siden sjarken bli bygget.

Coygfisk AS hadde tidligere sjarken Coygfisk som forliste, og som nå er erstattet med ex.Mona. Coygfisk AS som eies av Alexander Fosså Aniksdal og Jan Gregor Vågseter Øverli. Sjarken skal brukes til fiske i åpen gruppe med garn og teiner.

– Det er flott å se at våre sjarker holder seg så godt i verdi! Dette vet vi, men salget av Mona bekrefter det på en veldig bra måte, sier salgsog markedssjef for nybygg Fredrik Ianssen Lundh i Selfa AS i en kommentar til Kystmagasinet.no.