-Situasjonen for sjøørreten er bekymringsfull. En varm vinter har gitt gode vekstforhold for lakselusen, og oppdrettsnæringen går en krevende sommer i møte.


( 27.06.2014 )

– Jeg opplever at næringen tar problemet på alvor, men jeg vil fortløpende vurdere behovet for nye tiltak, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker i en pressemelding fra regjeringen, som er tilfreds med at tilsynsmyndighetene nå legger opp til en streng praksis.

I en felles melding varsler Havforskningsinstituttet og Mattilsynet om høyt smittepress lang kysten fra Rogaland til Nord-Trøndelag og de ber oppdretterne vise aktsomhet fremover.

– Lakselus og resistensproblemer er næringens mest akutte problem, som det haster å gjøre noe med.  I regjeringens forslag til vekst som nå er på høring, stilles det derfor strenge miljøkrav. Vi vil bruke det momentet som nå er i næringen rundt utvikling av nye metoder mot lakselus til å dreie hele havbruksnæringen over i en mer bærekraftig retning, sier Aspaker.

Les meddelelse fra Havforskningsinstituttet og Mattilsynet her