Prosjektene vil bidra til å sikre en bærekraftig vekst på svært viktige næringsområder for Norge.

Regjeringen og Forskningsrådet har styrket innsatsen for å mobilisere næringslivet til forskning og innovasjon. I løpet av september skal vi investere ca 400 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet.

– Forskning er avgjørende for at havbruksnæringene kan fortsette å være blant landets største eksportnæringer. Mer mat fra havet vil bli stadig viktigere i fremtiden, og bidrar til sysselsetting og verdiskaping over hele landet, sier fiskeriog sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

– Kompetansen i den maritime næringen vil være svært viktig for norsk økonomi når vi nå går inn i et avgjørende tiår for havet og klimaet. Forskning og innovasjon i næringslivet blir avgjørende for å både øke verdiskapingen og redusere utslipp, sier næringsminister Iselin Nybø.

De 12 prosjektene som nå får finansiering representerer store muligheter for grønn omstilling, digitalisering og effektivisering av havnæringene og bærekraftig produksjon av sjømat. Prosjektene inkluderer bedrifter langs hele kysten, fra Kirkenes i nord til Fredrikstad i sør.

– Næringslivet er den viktigste premissleverandøren for å videreutvikle Norges ledende posisjon innenformarin og maritim forskning. Det er spennende å følge og støtte den store omstillingsviljen vi er vitne til i næringene i disse dager, sier Fridtjof Fossum Unander, områdedirektør for bærekraft og grønt skifte i Forskningsrådet.

Ett av firmaene som får tildeling er Norway King Crab Holding AS som skal finne løsninger for miljøvennlig transport av levende skalldyr for å fjerne bruk av fly, redusere bruk av emballasje, redusere matsvinn og samtidig øke verdiskapingen av norsk skalldyr.

Ett annet av firmaene er Jotun AS, som gjennom å kombinere “smøring” av skipsskroget med et lag av luftbobler og en miljøvennlig grohemmende maling, ønsker å redusere energiforbruket og dermed utslippene fra skip.

Forskningsrådet har i år innført raskere behandling av søknader fra næringslivet, slik at prosjektene kan komme fort i gang.

DISSE PROSJEKTENE FÅR FINANSIERING:

Bedrift Prosjekttittel Innstilt beløp Sted
Norway King Crab Holding AS Miljøvennlig transport av levende skalldyr 4,4 mill. kroner Kirkenes
Lingalaks AS Appetittstyrt fôringskontroll i oppdrett av laks 6 mill. kroner Norheimsund
CERMAQ Norway AS Fish Behaviour 4.0: Transforming fish behaviour into a robust Operational Welfare Indicator for existing and emerging salmon farming systems 6 mill. kroner Nordfold
Orkla Foods Norge AS Optimal processing of macroalgae as a new sustainable food ingredient 6 mill. kroner Fredrikstad
DNV GL AS Remote drone-based ship hull survey 15,9 mill. kroner Høvik
BRUNVOLL VOLDA AS Brunvoll Contra Rotating Propeller on single shaft line for main propulsion 7,2 mill. kroner Volda
IBIZA BOATS AS TRANSFORMASJON til el-båt 14,3 mill. kroner Froland
ISPAS AS ISPAS OMNIA – Neste generasjons fasestyrt multirolle radar 15 mill. kroner Moss
POSICOM AS LIACi – Lifecycle Inspection, Analysis and Condition information system 11,8 mill. kroner Averøy
JOTUN A/S Low energy ships by combining innovative air-lubrication solutions with environmentally friendly anti-fouling coating 15 mill. kroner Sandefjord
KONGSBERG MARITIME AS Maritime 5G 9 mill. kroner Kongsberg
KONGSBERG MARITIME CM AS “Propulsion for the Green Future” 16 mill. kroner Ålesund