Kystmagasinet 8.14: 358 norske fiskebåter er større enn 21 meter. Hele 124 av disse fartøyene er 24 år eller eldre. Selv om halvdelen av de større fartøyene over 50 meter, og like stor andel av de i størrelsen 30 – 39 meter, er bygget etter årtusenskiftet, er det fortsatt utskiftingsbehov som skulle tilsi nye oppdrag for verftene.


( 27.11.2014 )

Det kan sikkert strides om hva som er gammelt og nytt. Men et fiskefartøy bygget før 1970 bør med rette kunne kalles for eldre. Nytt er heller ikke fartøyer bygget på 70-tallet. Ofte er eldre fartøyer ombygget og modernisert. Likevel gir de ikke samme komfort til mannskapet som et nybygg, og de er neppe like miljøvennlige. De fleste, om ikke alle, har eldre maskiner som drikker mer drivstoff og smørolje, samt slipper ut mer avgasser.

 

Men ikke alle redere har kvotegrunnlag som kan forsvare et nybygg. Å selge et eldre fiskefartøy frigir heller ikke nødvendigvis nok kapital til å investere i nytt fartøy, og om nødvendig mer kvote. Uansett bør skipsverftene med interesse merke seg at det er hele 74 fartøyer som er bygget på 1990 tallet. 35 av disse er over femti meter. Noen, som Ramoen, Langøy, Smaragd, Kvannøy og Haugagutt er i ferd med å bli skiftet ut med nybygg. Det samme er den 44 meter lange linebåten Leinebris (nå Fjellmøy). Men fortsatt gjenstår over 60 fartøyer med største lengde over 50 meter som vil bli skiftet ut med nybygg, nyere brukte fartøyer eller bli strukturert bort. Når fartøyer struktureres bort, gir det mulighet for å legge disse over på større, mer effektive, driftsøkonomiske og miljøvennlige fartøyer.

Horisont. Foto: Terje Engø

Horisont til venstre er bygget i 1986 og ombygget i 2000. Den er rene nybygget sammenlignet med Egersundsbåten,30,3 meter lange Mersey til høyre. Den er bygget i 1966 og ombygget i 1997. Ifølge Fartøyregisteret har den fortsatt den originale motoren, en Alpha 23-30 med ytelse på 750 hk.

 

 

Det finnes mange skipsbyggerier som gjerne bygger mindre fartøyer enn 50 meter pluss. For disse kan det bli mer oppdrag enn for de som har satset på store fartøyer. Som Kystmagasinet nevner et annet sted på disse temasidene, er det smått med større fiskefartøyer som for tiden bygges ved norske verft. Karstensen Skipsvært i Skagen, fire tyrkiske verft, samt et par spanske verft har nesten gjort rent bord når det kommer til større fiskefartøyer.

 

Når det gjelder mindre fiskefartøyer, arbeids- og oppdrettsbåter er det fortsatt en rekke verft og verksteder som har relativt stor oppdragsmengde. I lengdegruppen 21 – 29 meter er det hele 72 båter som er bygget i 1989 eller tidligere. Over tretti er bygget i 1979 eller før. Det viser Fiskeridirektoratets oversikt over norske fiskefartøyer over 21 meter fordelt på lengde og alder.

 

Politiske føringer vil i stor grad bestemme i hvilken grad det skjer en skikkelig fornying i denne flåtegruppen. 76 prosent av fartøyene i gruppen 21 – 29 meter er bygget før år 2000. Hele 65 prosent er bygget før 1989. Tilsvarende for båter over 50 meter viser at hele 52 prosent av denne flåten er bygget i 2000 eller senere.

 

Som Fiskeridirektoratets aldersfordeling også viser, har det vært svært ulik fornying av ulike fartøygrupper i ulike tidsperioder. At det for eksempel har vært lite fornying av fartøyer med lengde 40 – 49 meter etter 2000, men en kraftig fornying fra 1990 – 1999, kan tyde på at fornying i perioder også innebærer at fartøyer som blir fornyet «flytter» opp i neste lengdegruppe i tabellen. Uansett ligger det en utfordring for verftsindustrien i det faktum at hele 142 store og mellomstore fiskefartøyer er 24 år eller eldre.