Åkenes Kystfiske i Gratangen i Troms bygger nytt fiskefartøy ved Grovfjord Båtbyggeri. Det nye fartøyet bygges som et kombinert fiske- og lasteskip. Skipsdesignet har fått navnet Aquasjark.

Innovasjon Norge har gitt tilskudd knyttet til utvikling av fartøyet. Tilskuddet er på 24 prosent av dokumenterte kostnader inntil 600.000 kroner. Hensikten er å utvikle et fartøy som kan brukes til frakt når det ikke er i fiske. Innovasjon Norge har også innvilget to lån på henholdsvis åtte og 3,5 millioner kroner til det innovative båtprosjektet. I tillegg har Troms Fylkeskommune, gjennom Fiskeflåtefondet, gitt en million i lån. Dette lånet gis med fem års avdragsfrihet og ti års nedbetalingstid.

Sjarken, som har John Einar Engen fra Sommarøy, Odd Lundberg-rederiet og Åkenes kystfiske som eiere, skal fiske torsk og blåkveite med garn tre måneder av året. De resterende ni månedene vil fartøyet bli leid ut til Kleiva Fiskefarm og Gratanglaks. Dette gjør at fartøyet kan tilby mannskapet fast arbeid hele året. Det nyutviklede sjarkkonseptet er tegnet av NSK Ship Design i Harstad, og overlevering av nybygget er planlagt til februar.