EU-kommisjonen har bevilget 110 millioner euro, tilsvarende en milliard kroner, til global markedsføring av sjømat fra EUs fiskerier og oppdrettsvirksomheter.


( 06.01.2016 )

Pengene skal kunne brukes av produsentorganisasjoner, handelsorganisasjoner og offentlige organer til å sponse markedsføring. Midlene vil bli stilt til rådighet i første kvartal neste år. Ifølge kommisjonen er det planlagt en årlig økning av markedsmidlene. Det forventes at det i 2019 vil bli bevilget nesten dobbelt så mye.

En del av markedsføringen skal ha til hensikt å informere utenlandske forbrukere om den høye standarden og det store produktspekteret som EUs sjømatprodusenter tilbyr. Sjømatens opprinnelse skal også fremheves med en logo hvor det står: «Nyt, det er fra Europa». (Enjoy, it’s from Europe). Søkere av midler kan få dekket inntil 70 – 80 prosent av kampanje- og markedsføringskostnader.