EU-kommisjonen har bevilget 110 millioner euro, tilsvarende en milliard kroner, til global markedsføring av sjømat fra EUs fiskerier og oppdrettsvirksomheter.

Pengene skal kunne brukes av produsentorganisasjoner, handelsorganisasjoner og offentlige organer til å sponse markedsføring. Midlene vil bli stilt til rådighet i første kvartal neste år. Ifølge kommisjonen er det planlagt en årlig økning av markedsmidlene. Det forventes at det i 2019 vil bli bevilget nesten dobbelt så mye.

En del av markedsføringen skal ha til hensikt å informere utenlandske forbrukere om den høye standarden og det store produktspekteret som EUs sjømatprodusenter tilbyr. Sjømatens opprinnelse skal også fremheves med en logo hvor det står: «Nyt, det er fra Europa». (Enjoy, it’s from Europe). Søkere av midler kan få dekket inntil 70 – 80 prosent av kampanje- og markedsføringskostnader.