DEL

Handelsvolumet på Fish Pool doblet i 2013 i forhold til 2012, forteller Søren Martens i Fish Pool. Det ble i snitt handlet 445 kontrakter per dag, med en underliggende verdi på 3,6 mrd NOK i finansielle laksekontrakter.


( 09.01.2014 )

[raw]

Fish Pool ble kjøpt av Oslo Børs i slutten av 2012.  Vi merker svært positiv effekt av å være del av Oslo Børs Konsernet. 17 nye aktører ble registrert hos Fish Pool, og det er nå totalt 223 handelsmedlemmer fra hele Europa på Fish Pool. Her har Oslo Børs vært en viktig døråpner.

 

2012 var et år hvor lakseprisen var stabilt lav.  Da gikk det fint for bearbeidingsbedrifter som tegnet fastprisavtaler med sine kunder og kjøpte laks i spotmarkedet.  Situasjonen i 2013 ble dessverre helt motsatt. Lakseprisen økte nesten sammenhengende gjennom 2013, noe som påførte store tap for foredlere som tegnet fastprisavtaler med sine kunder, men kjøpte laks i spotmarkedet.

 

Kjøperne vil nå ikke lengre ta så stor risiko, men vil sikre sin margin, forteller Søren Martens.

 

– De siste ukene i 2013 opplevde man for første gang laksepriser over 50 NOK/kg, men vi må ikke lenger tilbake enn til 2011 for å finne laksepriser rundt 20 NOK/kg. Kjøperne vil nå ikke lengre ta så stor risiko, men vil sikre sin margin.  Etterspørselen etter Fish Pool kontrakter har økt kraftig fra kjøperne. Samtidig ønsker flere oppdretterne å sikre litt av sin produksjon mot fall i prisene. Det er nok årsaken til det høye kontrakts volum i 2013, avslutter Martens.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.