DEL

12 merder med rundt 1000 tonn laks har forsvunnet til havs. Børsnoterte Morpol lette fortsatt onsdag kveld etter den forsvunne laksen. Det ble etter det Kystmagasinet forstår ikke gitt noen orientering til Oslo Børs om tapet. 1000 tonn laks har en verdi på rundt 25 – 30 millioner kroner.


( 04.01.2012 )

[raw]

Det ble i går lett med fly, en tråler og oppsynsfartøy etter de forsvunne laksemerdene vest av Shetland. Merdene har slitt seg i sterk vind og tung sjø ved Winnaness på Shetland. Merdene, eller noen av disse, ble sist observert rundt 60 kilometer øst av Whalsey.

Selv om det er forventet at tapet av laksen, som ble oppdaget andre juledag, vil medføre problemer for selskapets foredlingsanlegg ved Mid Yell, har ingen orientering blitt gitt verken til investorer eller børs. Merdene som forsvant i uværet eies formelt av Morpols datterselskap Meridian Salmon Group. Morpol, som kontrolleres av polske investorer, er verdens største produsent av røkt laks.

På Havbrukskonferansen i Oslo 17. november i fjor opplyste selskapet at de i 2010 foredlet 72.000 tonn råstoff. Det ble produsert 22.000 tonn laks ved anleggene i Storbritannia og 7000 tonn ved det norske Jøkelfjord Laks som kontrolleres av Morpol.

Det var et redningshelikopter som observerte merdene vest av Whalsey. To brønnbåter ble så sent ut til området for å forsøke å sikre laksen. Men dårlig vær og mørke gjorde at operasjonen måtte avbrytes da en trosse røyk under forsøk på å slepe merdene. Representanter for selskapet har, etter det Kystmagasinet forstår, vært i kontakt med den norske merdprodusenten for å få råd vedrørende sleping av merdene. Det vil i dag bli gjort nye forsøk på å lokalisere merdene. Ifølge shetlandsk presse regner en med at laksen er død, uten at det blir forklart hvorfor laksen skulle dø av å drive til havs.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.