BRASIL: Norsk klippfisk var selvfølgelig representert under verdens største butikkjedemesse i São Paulo i starten av mai, men det er portugisiske produsenter som tjener penger på klippfisken.

Da butikkjedeforeningen i São Paulo (APAS) arrangerte messe for matvarenæringen tidligere i år, var selvfølgelig klippfiskprodukter en ettertraktet vare hos de mange portugisiske og brasilianske sjømatprodusentene.

MATHIAS

Eneste norske innslag på verdens største varemesse var produsenten Mathias Bjørge AS.

Eneste norske

Over 50 produsenter og eksportører med tilknytning til sjømat hadde i år stand under den fire dager lange messen i den brasilianske millionbyen, der over 73.000 besøkende var innom i løpet av messedagene. Portugiserne var godt representert innen klippfiskkategorien. Blant disse var produsentene Bom Porto, Mar Nobre, Soguima, Frescatto og Riberalves, som alle hadde fokus på sine ferdig utvannede og serveringsklare klippfiskprodukter. Kun en norsk produsent og eksportør, Mathias Bjørge AS, var å se blant de i alt 685 ulike utstillerne i det 35.000 kvadratmeter store messeområdet. Markedsrådgiver hos Norges Sjømatråd, Vasco Tørrissen Duarte, opplyser om at det ikke har vært vanlig at norske eksportører har vært representert på APAS.

BOM PORTO

Den portugisiske klippfisk-produsenten Bom Porto var representert med sine utvannede produkter.

Stabilt marked

-Det totale importmarkedet for klippfiskprodukter i Brasil er relativt stabilt. Men Kina fortsetter å øke sin andel med ulike typer frosne produkter og varianter av klippfisk og saltfisk, for eksempel filetprodukter av klippfisk av torsk uten skinn og bein, og opprevet pollock, forteller Tørrissen Duarte. Han legger til at de portugisiske produsentene i stadig større grad satser på ferdig utvannede produkter, og mindre på de klassiske klippfiskproduktene.

-Andelen ferdig utvannede produkter ser ut til å ha stabilisert seg på rundt 20 prosent av markedet. Det samme gjelder for andelen ferdig opprevet pollock, som er på 20 prosent. I følge Tørrissen Duarte har den norske andelen av markedet stabilisert seg på rundt 50 prosent, men har sterk konkurranse av utvannede produkter og pollockprodukter.

-Ved inngangen til 2015 økte vi noe i volumet av klippfisk av torsk, og sett i lys av prisøkningen, sammenlignet med samme periode i fjor, økte også verdien av dette volumet, fortsetter han.

GRILLING

Grilling av norsk klippfisk var rammen rundt middagen i den norske ambassaden i Brasilia.

Viktig møteplass

Messen, som i år ble arrangert for 31. gang, er en av de aller viktigste møteplassene for brasilianske butikkjeder, produsenter, importører og eksportører for å markedsføre og vise seg frem med sine produkter, spesielt inn mot det brasilianske markedet. Og mange ser det som en unik mulighet til å bygge et internasjonalt nettverk for å kunne nå frem med sine produkter til potensielle kunder. Foruten produkter innen sjømatkategorien var utstillere innen alle kategorier innen matvarenæringen, fra ferskevaresegmentet til hermetiske og videreforedlede produkter, tilstede. Også utstillere innen utstyrsog tjenesteleverandører var representert.

TRADISJON

En gammel tradisjon ble gjenopptatt i fjor, for å pleie kontakten mellom norske og brasilianske diplomater, politikere og byråkrater.

Klippfiskmiddag

Sammen med ambassaden i Brasilia arrangerte Norges Sjømatråd klippfiskmiddag for rundt 210 gjester. Sjømatrådet bidro med råvaren, og middagen hadde grilling av norsk klippfisk som ramme. På gjestelisten stod blant annet diplomater og representanter fra fiskeriog landbruksdepartementet i Brasilia, som fikk smake på Bacalhau da Noruega. Brasils største tv-kanal, TV-Globo, var også blant gjestene.

TV-INNSLAG

Brasils største tv-kanal, TV-Globo, var til stede og laget innslag fra middagen.

I følge Vasco Tørrissen Duarte laget tv-teamet et flott innslag om arrangementet og den norske klippfisken, som var av stor PR-verdi. Middagen ble første gang arrangert av den norske ambassaden på 1980-tallet, som en del av den diplomatiske kalenderen i Brasilia. Med årene ble middagen mer og mer sporadisk, helt til i 2007 da bacalhau ble tema for en av Rios sambaskoler. I fjor fikk Sjømatrådet forespørsel fra ambassaden om å gjenoppta arrangementet og skape en årlig klippfiskmiddag i Brasilia. Ambassaden ønsket å fortsette den gamle tradisjonen, og sammen med Sjømatrådet tok de derfor opp igjen tråden med middag i Brasilia i fjor.

-For Sjømatrådet er denne middagen viktig for å ha en god relasjon til våre forbindelser i fiskeriog landbruksdepartementet i den brasilianske hovedstaden, opplyser Tørrissen Duarte til Kystmagasinet.