Nyheter

Nyheter

En bør passe på fingrene i mye av det en som fisker arbeider med. Det er skarpe kniver, vinsjer, kroker, skarpe fisketenner for ikke å glemme kraft

Det har tatt generasjoner med hardt arbeid å jobbe frem den posisjonen norsk sjømat har ute i verden. Hvordan skal vi ta vare på og forvalte denne

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) har gjennomførte det første møtet i Landstrømsforum. Det ble klart at man har langt igjen om klimamålene skal n

Sjøpølser i norske farvann representerer store verdier. Islandske brunpølser selges på Kastrup til kinesiske turister for 3400 kroner per kilo. I

I november 2017 ble fusjonen mellom Havyard MMC og First Process gjennomført. Nå overlater den ene gründeren, Leif Gjelseth roret til den andre gr

Historisk sus, eventyrlig sildefiske i nord, søkklastede sørlandsbåter, grunnstøting og sikkert mye kjent for de som har vært på fiske i noen å

F/F Johan Hjort har gjennomført det årlige skreitoktet som dekker gyteinnsiget av torsk til Vesterålen og Lofoten i perioden 22. mars til 8. april.

Sleipner Motor tar steget videre i utvikling av thrustere og stabilisatorer.

Det skal ikke stor båt til før prisen går opp, bare det følger med kvoter. Denne båten er solgt for 25 millioner kroner!

Bli med en av garnflåtens mest effektive båter havet. Her leveres alt ferdig pakket og sortert i kasser. En flott video som viser det meste som fore