Nyheter

Nyheter

I år er det observert mer årsyngel av makrell enn normalt langs norskekysten; noe også Havforskningsinstituttet har dokumentert. Makrellen gyter le

Konsernsjef Ståle Rasmussen og styret i Kleven er einige om å starte ein prosess for å finne Rasmussen sin etterfølgjar som leiar av skipsbyggings

– Væskehåndterings- og pumpespesialisten PG Flow Solutions (PG) sikrer nye brønnbåt-kontrakter for selskapets høykapasitets sjøvannsirkulasjon

Norske og danske verft har 21 fiskefartøyer over 60 meter lengde i ordrebøkene, samt femten fartøyer med lengde mellom 35 og 60 meter. Det største

Mens vi i Norge stort sett lar lakseskinn gå til produksjon av lakseolje og dyrefôr, har thailandske butikker funnet et marked blant sine kunder for

For tredje gang er det funnet asiatisk strandkrabbe på den svenske Kattegattkysten. Det første funnet ble gjort ved Hönö i Bohuslän i 2012. To å

Maritime AS, som holder til på Bø i Vesterålen og som eies av Rune Fredrik Både, har kjøpt den 40 år gamle, 8,3 meter lange sjarken Glimøy for

Den europeiske ålen er framleis kritisk truga. Det er konklusjonen til det internasjonale havforskingsrådet etter ei ny bestandsvurdering.

Arctic Resource Norge AS i Havøysund føler seg diskriminert av regelverket vedrørende landing av kongekrabbe fisket i kvoteregulert område. Arctic

Ved slutten av september manglet det bare noen få kilo på en total fangst av makrellstørje på femti tonn. Opprinnelig var planen at årets fiske e