Nyheter

Nyheter

Brunvoll har sikra seg nye kontrakter til fiskefartøy og brønnbåt.

Sletta Verft AS, Mjosundet på Nordmøre har overlevert sitt nybygg nr. 158 «Frøy Valkyrien» til Frøy Akvaressurs AS.

Norge, EU og Færøyene har i inngått en avtale om en totalkvote (TAC) på 816 797 tonn makrell for 2018. Dette innebærer en nedgang på 20 prosent

Nyheten DFF-3D er et effektivt instrument for fiskeleting og 3D visning av havbunn. Kompakt multistrålesvinger med 41 stråler gir et detaljer

Det internasjonale rådet for havforskning (ICES) tilrår at det kan fiskes inntil 205.000 tonn lodde i Barentshavet til neste år. Under årets økos

Ny ordning på 10 milliardar kroner kan sikre fleire kontraktar til verft i Noreg.

Den danske internasjonale fiskerimessen DanFish International som nå pågår i Ålborg preges av at fiskerinæringen både i Danmark, Norge og i Nord

Danske havner konkurrerer hardt for å være størst og best. Mens Skagen er størst målt i kvantum og verdi, troner Hanstholm på toppen som Danmark

Forrige uke ble Conxemar 2017 avholdt i Vigo. Dette er en stor og velrespektert fiskeri- og sjømatmesse som tiltrekker seg aktører fra videreforedli

Til tross for en svak september, når hvitfiskeksporten nye høyder. Veksten skyldes først og fremst økte volumer og økt verdi av fryst hel hvitfis