Nyheter

Nyheter

I løpet av de siste årene har Optimar jobbet hardt for å vinne markedsandeler innen den Russiske fiskerinæringen. Et...

Havbruk, Norges nest største næring, har en rekordhøy eksportverdi og driftsmargin, viser en samlet oversikt over de reviderte tallene for bransjen

Aker BioMarine og VARD har valgt Ålesundsbaserte Luminell som leverandør av lys på sitt nye krill-fartøy. Den bærekraftige løsningen vil spare h

- Nedgangen i bruk av legemidler mot lakselus fortsetter. Dette er i tråd med næringens langsiktige plan om mer strategisk bruk av legemidler mot la

Nye krav fra Sjøfartsdirektoratet gjør at mange servicefartøy må oppgradere dekksutstyret ombord. KB Dykk har oppgradert hele flåten for å tilfr

Tromsøselskapet Kuldeteknisk har rettet blikket mot Vestlandet, og etablerer nå et nytt selskap i Bergen i samarbeid med lokale og erfarne krefter.

Samtidig som Norge forbereder utdeling av ytterligere tre konsesjoner for krilltråling i Antarktis, bygger et kinesisk selskap en avansert stor krill

Aas Mek. Verksted AS har ferdigstilt forlengelsen og ombyggingen av snurrevad/ notbåten MS Einar Erlend. Båten drar i dag fra verftet etter en forle

Tråleren S144 Themis ble i dag lørdag, døpt ved Karstensens Skibsværft i Skagen. Tråleren som primært skal fiske industrifisk, er søsterskip ti

Fisket etter sjøkreps er halvert. Nå peker færøyske fiskere på fiskeoppdrett som årsaken. Det er paralleller til Norge hvor oppdrettsvirksomhet