Nyheter

Nyheter

Tariffnemnda har vedtatt å justere allmenngjøringsforskriftenes minstelønnssatser. Dette gjelder blant annet for fiskeindustrien. De nye satsene tr

Østfoldsbåten Spjæringen Senior ankom i fjor Strømstad havn tidligere enn lovlig ankomsttid etter innmelding av fangst. Det var da landingskontrol

Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt den første vurderingen av lusepåvirkning på vill laksefisk i produksjonsområdene.

Stadyard AS har signert kontrakt med rederiene Oddvar Nes AS og Brødrene Bakken AS om bygging av to nye not/snurrevad-fartøy. Fartøyene er designet

Rederiet Oddvar Nes AS i Botnhamn på Nord-Senja i Troms søkte om, og fikk i fjor generell utskiftingstillatelse for Trondskjær, som ble solgt og so

Mikal Solhaug fra Båtsfjord solgte i fjor linebåten M-Solhaug med en eventyrlig fortjeneste på rundt femti millioner kroner, bare ett års tid ette

Rostein AS døpte på lørdag sitt nybygg «Ro West» i Fosnavåg. Gudmor for skipet var Kristine Heggdal Kringstad.

Regjeringa vil samle Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) og Havforskingsinstituttet til eitt institutt frå 1. januar 2018

Fiskeriminister Per Sandberg gir 2 millionar kroner ekstra til prosjekt som skal gi barn gode opplevingar med sjømat.

- Sjømatnæringa er ei viktig framtidsnæring for Noreg, og regjeringa vil styrke rekrutteringa til fiskaryrket. Derfor vidarefører vi ordninga med
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com