Nyheter

Nyheter

Brunvoll har signert kontrakt med Fitjar Mekaniske Verksted AS for levering av framdriftssystem til ein pelagisk trålar, designa av Salt Ship Design

Rolls-Royce og det danske rederiet Svitzer har gjennomført en demonstrasjon av et fjernstyrt kommersielt fartøy i København havn. Kapteinen som fø

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 4 000 tonn snøkrabbe for 2017. Av totalkvoten avsettes 500 tonn til eventuelle avtal

I 2016 ble det loggført totalt 212 trålhal etter raudåte i følge fangstskjemaene fra båtene Arnøytind og Glomfjord. Disse båtene har fisket for

Stadlandet: Westmek har satset på å være best på kvalitet. Det har gitt positive resultater for bedriften som ligger midt i leia mellom Måløy og

Den foreløpige vurderingen fra Nærings- og fiskeridepartementet er at syv produksjonsområder områder er grønne, fem er gule og ett er rødt.

Havyard Ship Technology har signert en intensjonsavtale med det kanadiske rederiet Baffin Fisheries, for design og bygging av en hekktråler.

Et nytt nød- og sikkerhetssystem gir bedre trygghet for ansatte i oppdrettsnæringen. Systemet er knyttet direkte opp mot Telenor Kystradios døgnbem

Koreanere spiser mer sjømat enn noen andre i hele verden, og norsk sjømat står for en stadig større del av dietten.

Brødrene Hukkelberg leverte 8. juni det hurtiggående fartøyet Fast Pioner til FSV Groups datterselskap InspectMar i Molde. Fartøyet er av typen, H