Nyheter

Hjem Nyheter

Får tilsagn til landbasert oppdrett i Fræna

Møre og Romsdal fylkeskommune har fattet vedtak om landbasert oppdrett for Salmon Evolution på Indre Harøy i Fræna. Tillatelsen innebærer en maksimal stående biomasse på 13.300 tonn, og årlig produksjon på 28.800 tonn laks. Dette tilsvarer en produksjon på 100 millioner laksemåltider i året.

Lavere toll til Kina

Fra 1. juli reduserer Kina importtollen på en rekke varer. Dette kan bety en tollreduksjon på over 70 millioner kroner årlig for norske sjømateksportører.

Sjøvanns-sirkulasjonssystem til LNG brønnbåt

29. juni 2018 – Norske PG Flow Solutions har blitt tildelt en kontrakt for å levere en stor sjøvanns-sirkulasjonspumpe til verdens første LNG-drevne brønnbåt.

«Frøyanes» forer britene med kvalitetsfisk

Om bord på en av verdens største linebåter, «Frøyanes» fra Måløy, tenker de kvalitet i alle ledd. Det nyter ikke minst det britiske markedet godt av.

Rekordkontrakt til MMC First Process

MMC First Process har inngått kontrakt for levering av en stor fiskehandteringspakke til en ny brønnbåt. Brønnbåten er kontrahert av Alsaker Fjordbruk på Onarheim. Alsaker Fjordbruk er et vertikalintegrert oppdrettskonsern, og en av de største privateide aktørene innen produksjon av smolt og matfisk.

Salt Ship Design designer ny brønnbåt for Alsaker Fjordbruk

Alsaker Fjordbruk på Onarheim har kontrahert ny brønnbåt med design fra Salt Ship Design. Fartøyet skal bygges av Astilleros de Murueta i Spania, og skal leveres fra verftet i 2020.

Strategisk flytting til Digernes

MMC First Process har signert kontrakt for bygging av nytt anlegg på Digernes. Med lokalisering i Fosnavåg og på Digernes vil MMC First Prosess være enda mer attraktiv for kompetente medarbeidere fra hele Sunnmøre.

Lakseauksjon gir milliarder til kystkommuner

160 laksekommuner kan dele 2,6 milliarder kroner etter ny vekst i laksenæringen.

Fiskeflåtens beste videoer: Videoen dere må se!

Bli med Emma med snurrevad på årets torskefiske i denne flotte videoen. Den er noe av det ypperste filmet på en fiskebåt.

Ønsker flere konsesjoner til utvikling av iFarm

Oppdrettsselskapet Cermaq anker Fiskeridirektoratets beslutning om å tildele bare fire konsesjoner til utvikling av det nyskapende oppdrettssystemet iFarm, inn for departementet.