Hvert år slites uvær og grov sjø løs store mengder stortare langs kysten. Nå vurderer Dupont Nutrition Norge AS å bruke denne taren til produksjon av alginat. I en henvendelse til Fiskeridirektoratet skriver råstoffsjef Harald Bredahl i Dupont Nutrition Norge:

-Som kjent for Fiskeridirektoratet har tarenæringen store råstoffutfordringer etter omleggingene av høstefelt fra 2018 og 2019. Vi har historisk høyt produksjonstap grunnet råstoffmangel. Det er velkjent at storm og uvær river løs trolig millioner av tonn stortare hvert år langs kysten. Fiskere på vest siden av Karmøy har rapportert at de kan få avrevet stortare under garnfiske i dypvannsrenner utenfor Vedavågen og vi ønsker å starte opp en undersøkelse om dette er en potensiell råvare som kan benyttes til vår produksjon av alginat.

Vi har startet en dialog med en potensiell samarbeidsbedrift om muligheten for å undersøke forekomst og kvalitet av stormhøstet stortare i overnevnte område. Vi ønsker en avklaring om vi har behov for en tillatelse/godkjenning fra Fiskeridirektoratet for å gjennomføre en slik undersøkelse.

Når dette skrives i slutten av juni, har Harald Bredahl ikke fått svar fra direktoratet på henvendelsen. Gir de tommelen opp for å høste tare som allerede er revet løs og ellers vil råtne, kan det kanskje gjøre enorme mengder med råstoff tilgjengelig for produksjon av alginat.