Det norske tobisfi sket i 2021 ble en demonstrasjon av hvor nøyaktig norske fiskefartøyer klarer å fiske kvoter både totalt og på fartøynivå.

27 fartøyer deltok i fisket på en totalkvote på 145.000 tonn. Havsnurp ble tildelt en fartøykvote på 5808 tonn. De fisket 5840 tonn, det vil si 32 tonn mer enn kvoten. I innmeldingene meldte Havsnurp inn 5840 tonn. Ved levering ble fangstene veid til 5845 tonn. Det vil si et «avvik» på fem tonn. Morten Einar var nesten like nøyaktig. Med en tildelt kvote på 5050 tonn fisket de 4920 tonn, noe som var ett avvik på 70 tonn. Innmeldingene var på samlet 4925 tonn. Dette også et avvik på bare fem tonn. Det blir aldri rettferdig å sammenligne små fartøy med større. Når de største har en fartøykvote på 7575 tonn, er det vanskeligere å få et like lite avvik målt i tonn som for et fartøy med kvote på 1035 tonn.

Men tråleren Hellevig 1 meldte inn 1035 tonn tobis, nøyaktig det samme som fartøyets kvote. Avvik mellom levert fangst og innmeldt fangst var på seks tonn. Men det var på håret at Hellevig 1 ble det mest nøyaktige fartøyet blant Nordsjøtrålerne. For Krossøy kunne også melde inn 1035 tonn, nøyaktig det samme som kvoten. Men når fangsten var veid viste samlet kvantum 1142 tonn. De var da ett lite tonn mindre nøyaktig enn Hellevig 1. For de mindre Nordsjøtråleren ble derved Hellevig 1 det mest nøyaktige fartøyet, mens Havsnurp var mest nøyaktig blant de større pelagiske trålerne.