Kongsberg Maritime lanserer Blue Insight, en skybasert digital verktøykasse for å samle inn, visualisere, håndtere og distribuere data fra havet. Systemet fokuserer på marin og meteorologisk informasjon, og vil være av stor nytteverdi for både forskere og industrielle brukere i det maritime miljøet.

Blue Insight er en åpen, sikker og modulær plattform for behandling, visualisering og deling av data. Data kan samles fra enhver plattform – fra bemannede til ubemannede farkoster, både over og under vann. Systemet består av en rekke moduler som kan settes sammen for å skreddersy løsningen til ethvert prosjekt, for eksempel fjernstyring, visualisering, datadistribusjon, analyse, maskinlæring og kunstig intelligens.

-– Vi er veldig fornøyde med å nå lansere Blue Insight til markedet. Vårt primære fokus i utviklingen av dette systemet har vært å øke kunnskapen om miljøet i havet, sier Tonny Algrøy, salgsdirektør Ocean Science, Kongsberg Maritime.

En nøkkelmodul er «Sensor Fusion» (sensorfusjon), som kombinerer data fra forskjellige sensorer og databaser om bord i fartøyet for enkel overføring til skyen. Moduler og antall støttede sensorer blir utvidet fortløpende.

Uvurderlig verktøy

En av de første som tok i bruk Blue Insight var Akvaplan-niva, et datterselskap av Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA). De har samlet inn havdata fra ubemannede autonome farkoster, såkalt «glidere», i et samarbeidsprosjekt med Kongsberg Maritime. Fokuset er siden blitt utvidet til å lære mer om hvordan offshore oljeog gassinstallasjoner virker inn på marine arter i Nordsjøen, ved hjelp av finansiering fra ConocoPhillips Norge.

-– Blue Insight har vært et uvurderlig verktøy for å håndtere den enorme mengden data vi samler inn til havs med vår Glider-flåte, ofte for flere måneder av gangen. Blue Insight har gjort Akvaplan-niva i stand til å levere profesjonelle løsninger og å dele felles erfaringer via skyen med våre kunder, sier Lionel Camus, leder for Digital Solutions i Akvaplan-niva.

-– Det er inspirerende å se at vår visjon nå er i ferd med å bli virkelighet. Samarbeidsprosjekter som dette demonstrerer hvordan forskningsinstitusjoner og industri kan jobben sammen for å dra nytte av data, og på den måten fremme felles bærekraftsmål, sier Algrøy.