I september 2019 ble den færøyske fergen M/F Teistin verdens første skip med inntrekkbare baugfoiler fra det Trondheimsbaserte selskapet Wavefoil AS. Etter et halvt år i drift kan selskapet nå gå ut med offisielle tall. Redusert dieselforbruk og bedre komfort viser at foilene fungerer som forventet.

-Vi ser at dieselforbruket har gått ned med ni prosent siden installasjonen. Det er en dramatisk nedgang i en bransje der man må kjempe for hver prosent, sier daglig leder Eirik Bøckmann.

Likevel er det forbedringen av komforten rederiet Strandfaraskip Landsins trekker frem som det mest positive. De opplever at M/F Teistin er blitt roligere i sjøen, noe som blir verdsatt på den værharde ruta.

-Jeg merker at Teistin beveger seg mindre i sjøen enn tidligere, sier Jónleif Láberg, kaptein på M/F Teistin.

Wavefoil tilbyr både drivstoffbesparelser og økt komfort i én og samme løsning, og dette er de alene om i markedet.

M/F Teistin klar for sjøsetting. Hun gikk tilbake i ordinær rute 25. september 2019 og har siden seilt uten driftsavbrudd. Foto: Polar Films

Ny løsning på gammel idé

Ulike baugfoilkonsepter har vært studert helt siden 1800-tallet. Daglig leder i Wavefoil Eirik Bøckmann har forsket på effekten av baugfoiler som stipendiat og postdoktor på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU. Foilene demper stampebevegelsene og gir ekstra fremdrift i bølger. Et skip som beveger seg i bølger vil oppleve en betydelig tilleggsmotstand, og denne reduseres ved å dempe stampebevegelsen. I tillegg utnytter foilene bølgeenergi til å skape fremdrift. Summert opp gir baugfoiler en økonomisk og miljømessig gevinst i bølger, men hvis ikke foilene kan trekkes inn i stille vann går vinningen opp i spinningen. Det har Wavefoil nå løst.

-Hvis alle egnede skip installerer våre foilmoduler vil man kunne spare 10-20 millioner tonn CO2-ekvivalenter i klimagassutslipp, sier Bøckmann.

Selskapet Wavefoil AS ble startet i 2016 og har per i dag 4 ansatte. Med støtte fra NTNU Discovery, Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Climate-KIC, samt privat kapital, har Wavefoil tatt baugfoiler fra et akademisk konsept til et kommersielt produkt på rekordtid.

-Våre foiler leveres i form av en komplett foilmodul. Vi har utviklet fire foilmoduler i ulike størrelser som dekker behovet for alle skip fra 20-200 meter. Foilmodulene kan installeres på både eksisterende skip og nybygg, sier Bøckmann.

Julefreden senket seg over Færøyene første juledag 2019. Foilene vises godt i det klare vannet. Foto: Wavefoil.

 Driftssikkerhet er alfa og omega

Effekten av baugfoiler er nøye dokumentert gjennom modellforsøk og simuleringer. Det er derfor lite usikkerhet rundt gevinsten av baugfoiler gitt at fartøyet seiler i utsatt farvann.

-Vi opplever at rederne har tro på verdiforslaget vårt. Mange redere er skeptiske til ny teknologi, og det har vi stor forståelse for. Derfor er det alfa og omega at vi nå har fått demonstrert driftssikkerhet på M/F Teistin. Vi skal jo sove om natta vi også, sier teknisk sjef Audun Yrke.

Bruk av foilene har blitt rutine for mannskapet på M/F Teistin. Mannskapet kan selv velge når de vil ta ut foilene.

-Det er gledelig å se at foilene er i bruk omtrent hele tiden. Det betyr at de merker fordelene samtidig som de stoler på systemet vårt, sier Yrke

Foilene blir trukket inn ved ekstremvær. I tillegg går fergen innom en tredje havn et par ganger i uka, og der foretrekker enkelte av mannskapet å ta inn foilene. Stille vann forekommer svært sjelden på Færøyene.

Leverer også til hurtigbåtmarkedet

Wavefoils minste foilmodul er designet for hurtiggående katamaraner, da med en foilmodul i hvert skrog. I skrivende stund installeres det foilmoduler i Brim Explorers hybride sightseeingbåt M/S Bard. Samtidig produserer Wavefoil foilmoduler til Loppa Legeskyss, ambulansebåt for Vest-Finnmark. Begge fartøyene leveres av Maritime Partner i Ålesund.

M/S Bard kan i utgangspunktet operere ti timer på batteri. Ved økt motstand i bølger vil følgelig batterikapasiteten bli fortere oppbrukt. Her vil foilene avlaste batteriet slik at rederiet fortsatt kan tilby lydløse nullutslippsturer også når det er bølger. For ambulansebåten vil foilene bidra til at båten kan holde høyere fart i bølger uten at det går utover komforten til pasientene.

-For ambulansebåten vil foilene kunne bidra til å redde liv. Det er ikke hverdagskost for mariningeniører, sier Yrke.

-Vi ser veldig frem til å få disse båtene i drift. De viser nye aspekter ved bruk av inntrekkbare baugfoiler som vi gleder oss til å få demonstrert. I tillegg ar det artig at båtene skal operere i norsk farvann, sier Bøckmann.

Om Wavefoil

Wavefoil AS er et Trondheimsbasert firma som leverer moduler med inntrekkbare baugfoiler (undervannsvinger) til skip. Foilene sparer typisk 5-15% drivstoff og gjør det mer behagelig å være om bord. Fordelene med baugfoiler har vært kjent lenge, men Wavefoil er det første selskapet som har utviklet en kommersiell og patentsøkt løsning der foilene kan trekkes inn i skipet, noe som er avgjørende for at slike foiler vil bli tatt i bruk.