Sletta Verft AS i Aure har inngått kontrakt med Frøy Akvaressurs AS om bygging av et servicefartøy til havbruksnæringen med levering i slutten av 2015.


( 24.11.2014 )

Macho 40 vil med hovedmålene, 40 x 12 meter bli det største servicefartøyet som er kontrahert til nå. Fartøyet er designet av Møre Maritime AS i Kristiansund og representerer en videreutvikling av typen Macho 25, som ble kontrahert av samme rederi i desember i fjor og som nå snart er klart for overlevering fra Sletta Verft.

 

Sletta Verft har tidligere i år inngått kontrakter for bygging av flere katamaraner med Frøy Akvaservice AS for levering i 2015, og sammen med dagens kontrakt representerer dette leveranser for rundt 100 millioner kroner til de to selskapene som er eid av Helge Gåsø på Frøya. Med andre inngåtte avtaler har Sletta Verft full beskjeftigelse ut 2015.

 

Kontraktsmassen ved verkstedet gir store lokale ringvirkninger. Lokale underleverandører benyttes i den utstrekning det er mulig, opplyser daglig leder Kåre Sletta. I tillegg til Møre Maritime er MB Hydraulikk AS i Aure, Elmarin i Kristiansund og Redox AS i Averøy viktige samarbeidspartnere i det nye prosjektet. Prosjektet styrker en voksende havbruksserviceklynge i regionen.