Tyrkiske verft gir priser på sjarker og mindre fiskebåter til svært lave priser. Samtidig som det kanskje er penger å spare på å bygge små båter i Tyrkia er det fallgruver kjøpere bør være oppmerksomme på. En 10,99 meter lang, 5,50 meter bred fiskebåt til sju millioner kroner, er sannsynligvis minst to-tre millioner under prisen […]

Tyrkiske verft gir priser på sjarker og mindre fiskebåter til svært lave priser. Samtidig som det kanskje er penger å spare på å bygge små båter i Tyrkia er det fallgruver kjøpere bør være oppmerksomme på.

En 10,99 meter lang, 5,50 meter bred fiskebåt til sju millioner kroner, er sannsynligvis minst to-tre millioner under prisen for tilsvarende størrelse fiskebåt bygget i Norge.

Havstein Remøy DA bestilte tidligere i høst nytt fiskefartøy fra Barents Solutions AS i Ulsteinvik. Den 12,95 meter lange, 5,4 meter brede fartøyet skal utstyres for fiske med trål. Motor blir en Scania med ytelse på 450 hk. Lasterommet blir på 34 kubikkmeter, ifølge ervervssøknaden som er sent til Fiskeridirektoratet. Pris 10,1 millioner kroner.

Denne kontrakten ble ifølge Barents Solution kansellert, uten at de har villet gå nærmere inn på årsaken. De henviser Kystmagasinet til deler av kontrakten som gir den muligheten uten å spesifisere nærmere.

Barents Solution har designet fartøyet. Men det er ikke Barents Solution AS som skulle stå for selve byggingen. I byggekontrakten oppgis det at bygging ville foregå hos subkontraktor som er et verft i Tuzla utenfor Istanbul i Tyrkia. Der vil båten få skrognummer 170501.
Byggetid, inklusiv tid for å kunne levere båten i havn på vestkysten av Norge var satt til 300 dager fra kontrakten ble inngått. Det innebærer at tråleren i henhold til kontrakten skal leveres i midten av juni.

Verft ved middelhavskysten
Den 10,99 meter lange båten, er det Nye Nordstrand AS i Kvalsund i Finnmark, som vil bygge i Tyrkia. Båten skal utstyres med en 500 hk Scania motor, og utrustes for snurrevad, not, garn og teiner. Samlet byggepris er oppgitt til sju millioner kroner. Bygging skal skje ved det store verftet Akdeniz Shipyard. Dette er et større verft som ligger på den tyrkiske middelhavskysten, bare godt 60 kilometer fra grensen til Syria.

Verftet overleverte i september den 46 meter lange tankbåten Kystbunker II til Kystbunker AS i Ålesund. Det er med andre ord ikke første oppdrag for norsk reder.

Det fremgår ikke av Fiskeridirektoratets postprotokoll om søknad er innvilget. Postprotokollen er flere uker på etterskudd som følge av sykefravær. Det er uansett ikke et poeng. Det viktige er de priser som fremkommer i ervervsøknadene. De viser at lavt prisnivå.

Viktig å gjøre ting rett
I en epost fra firmaet Gramaco i Tromsø, skrevet av Arvid Berg får Nye Nordstrand AS følgende klare råd:
– Dere ordner med linjetegning fra verftet. Den eneste aksepterte måten å gjøre det på for oss er å ta krengeprøve på verftet før alle protokoller underskrives. Da kan stabiliteten være godkjent før dere forlater verftet. Det vil være idioti å vente med stabilitetsberegninger til båten er i Norge. Tenk dersom den mot formodning ikke blir godkjent, skriver Arvid Berg til eierne.

Det ligger en rekke fallgruver i det å bygge båter i utlandet om en ikke har garantier og støtte fra et norsk konsulentselskap som står for byggeprosessen, slik som i tilfellet med Barents Solutions. Det er ikke bare å seile til Tyrkia for å få foretatt endringer eller garantireparasjoner. Og skulle det være uenigheter som havner i rettssystemet er det en annen kostnad ved å føre en sak mot et tyrkisk verft, enn et norsk selskap.

20-metring under bygging
Ved Ozata Shipyard i Tyrkia bygges for tiden tråleren Flobjørn for Utvik Senior. Denne tråleren er 19,75 meter, og skal i disse tider være leveringsklar. Det er stor forskjell på lengdesegmentene Flobjørn og Havstein tilhører. Å sammenligne pris på mindre fiskebåter er vanskelig basert på bare lengde og bredde. Men i forhold til flere avtalt pris på andre nybygg rundt 11 – 13 meter, kan det se ut som om det er en prisforskjell på minst 10 – 15 prosent i favør av tyrkisk bygget båt.

Svekket tyrkiske lire
Tyrkiske lire har det siste året svekket seg med ti til elleve prosent mot norske kroner. Siste fem år er de svekket med over 30 prosent. Dette til tross for at norske kroner også har svekket seg mot de fleste valutaer i denne perioden. Det har forbedret tyrkiske verft sin konkurranseevne. Men det vil likevel være snakk om at en tar risiko ved å bestille små fartøyer uten nødvendig faglig støtte.