VARD overleverte onsdag en nyutviklet tråler til HAVFISK. Fredag ettermiddag døpes Nordtind ved Skansekaia i Ålesund.

Den nye hekktråleren er et nytt design videreutviklet fra de tre trålerne i GADUS-serien som ble levert fra VARD til HAVFISK i 2013 og 2014. Kontrakten på det nye fartøyet ble inngått i februar 2016, og har en verdi på ca. 325 millioner kroner. Fartøyets lengde er 80,4 meter mens bredden er 16,7 meter.|

Fartøyet er designet av Vard Design i Ålesund. I designprosessen er det lagt stor vekt på sikkerhet, miljø, gode sjøegenskaper, en effektiv og skånsom fangsthåndtering, samt mannskapets komfort om bord. Skipet tilfredsstiller kravene til Silent-F for lavest mulig støy ut i sjøen under leting etter fisk. Skipet er utrustet med en stor fabrikk om bord, med produksjons- og frysekapasitet på over 80 tonn pr. døgn, og to separate lasterom for kjøling og frysing av fisk. Skipet er også utviklet for trippeltråling med fire trålvinsjer for rekefiske i vintersesongen, og med isforsterket skrog kan Nordtind operere nært opp til isbelagte områder.

Ny integrert skipsbro

Nordtind er utstyrt med en unik navigasjons- og fiskeletingsbro, hvor det i utviklingen har vært fokus på å skape en optimal arbeidsplass for operatøren. Vard Electro lanserte SeaQ® Bridge på NorShipping i 2015, og løsningen har høstet gode tilbakemeldinger fra installasjoner på offshorefartøyer. Broløsningen representerer et paradigmeskifte innen integrasjonsbro, og kan tilpasses og installeres i alle typer fartøy. SeaQ® Bridge om bord i Nordtind er spesielt utviklet for operasjon av fiskefartøy.

Skipsbroen er designet med operatøren i fokus, organisert for å oppnå et oversiktlig og effektivt arbeidsområde hvor brukervennlighet, sikkerhet og ergonomi har stått sentralt. Viktig navigasjons-, kommunikasjons-, og fiskeletingsutstyr fra ledende leverandører er integrert sammen i et effektivt arbeidsmiljø. Operatøren har fra sin arbeidsplass lett tilgang til alle vesentlige systemer om bord, og den fleksible løsningen har gitt HAVFISK stor valgfrihet med hensyn til hvilke systemer og tilpasninger de ønsker.

Nyutviklet elektrisk system

Nordtind er levert med et nyutviklet elektrisk system, SeaQ® Power Micro Grid Converter, som bidrar til å redusere CO2 og NOx-utslipp gjennom å kjøre både propell og motor mer effektivt. Samtidig gir systemet mulighet for en mer fleksibel bruk av motor- og propell-hastighetsvariasjoner. SeaQ® Power Micro Grid Converter er et innovativt energisystem som øker sikkerheten, reduserer driftskostnadene, forbedrer livssyklus-økonomien og reduserer miljøavtrykket til fartøyet. Systemet er utviklet og levert av Vard Electro.

Nordtind har et hybrid fremdriftsanlegg hvor man kan kjøre dieselelektrisk, diesel mekanisk eller en kombinasjon, alt etter hva operasjonen krever. Fartøyet leveres med elektriske trålvinsjer fra Seaonics som regenererer strøm under skyting og tauing av trål. Alle vinsjene er koblet sammen med akselgeneratoren i SeaQ® Microgrid som gir et mindre elektrisk tap. Til sammen gir dette et optimalt elektrisk system som bidrar til en forbedret drivstoffeffektivitet og større operativ fleksibilitet.

Skrog bygget i Braila

Fartøyets skrog er bygget ved Vard Braila i Romania, og Vard Søviknes har stått for prosjektgjennomføring, utrustning, testing og ferdigstilling. Det er mange aktører i den maritime klyngen som har bistått i prosjektet. Optimar har utviklet fabrikken om bord, Seaonics har levert alle vinsjer og kraner, og Vard Accommodation har levert innredning til en besetning på 25 personer i 10 offiser-lugarer og 15 en-persons-lugarer.

Webjørn Barstad, leder i Havfisk og konserndirektør hvitfisk i Lerøy sier: «HAVFISK har i et nært samarbeid med VARD fornyet og oppgradert flåten de siste årene. Med dette nybygget vil vi øke effektiviteten og fleksibiliteten i flåten ytterligere. Nordtind vil bli en attraktiv og moderne arbeidsplass for våre ansatte, og Lerøys verdikjede vil tilføres kvalitetsråstoff for økt verdiskapning i selskapet». Frode Klokk, verftsdirektør ved Vard Søviknes sier:

«Vi er veldig glade for å ha proaktive og løsningsorienterte kunder som HAVFISK. De er med å sikre vår felles innovasjon og at VARD fortsatt kan være i front av utviklingen slik at vi forblir attraktive skipsbyggere for framtiden.»

Fartøyet døpes i dag fredag 5. januar 2018 ved Skansekaia i Ålesund. Gudmor er Anne Karin Ferstad, HR-Sjef i HAVFISK.