Kystmagasinet 5.14: Rederiet Hardhaus AS fra Bekkjarvik i Austevoll har fått overlevert nye Harvest, en fullstrukturert kombinert ringnotsnurper/tråler med industritrålkonsesjon. Dette er et topp moderne fiskefartøy med velprøvd design fra Wärtsilä, og den er utrustet ved Fitjar Mekaniske Verksted.

Arrangement med pumping av trål fra hekken og satsning på et helt nytt toturtalls gir, er blant de nye løsningene rederiet har satset på.

 

Vi møtte en av rederne, Heine Møgster, da vi bordet skipet mandagen før dåpen, mens arbeiderne ved utrustningsverkstedet på Fitjar la siste hånd på verket. Han var godt fornøyd med fartøyet, og syntes dette så lovende ut. Det var ektefellen til broren Geir, Unni Mjanger Møgster, som fikk æren av å være gudmor under dåpsseremonien i hjemmehavnen Bekkjarvik 21. juni, en stor hendelse både for eiere, byggere, samarbeidspartnere og bygdefolket. Harvest returnerte til verkstedet på Fitjar kort tid etter for noen siste justeringer. Målet var å sette kursen til havs mot fiskefeltene den siste helgen i juni.

Harvest reder F. EM

Heine Møgster på vant plass i styrestolen om bord på nye Harvest. Han er nybygget så langt virker lovende, og han gleder seg til de kan ta fartøyet i bruk.

 

Preget av romslighet

Etter å ha gjennomgått nye Harvest, fra bunn til topp og fra bakk til akter, er vårt første inntrykk at rederne har fått et fartøy som bærer preg av romslighet på alle plan. Det er godt med plass over alt, i rom med store vakuumanlegg og kjøleinstallasjoner til kontrollrom, maskinrom og andre rom med avansert teknisk utstyr installert. Her er det ikke snakk om at maskinist eller andre trenger å smyge seg gjennom trange passasjer og rør for nå frem til en hendel eller et servicepunkt.

 

God plass gjelder også for omkledningsrom, oppholdsrom og lugarer for mannskapet, for ikke å snakke om messe og salong, som er smakfullt innredet og godt utstyrt med komfortabelt skinnmøblement, stor flatskjerm TV og andre fasiliteter. Også stuerten har en flott arbeidsplass, med en stor og velutstyrt bysse, for ikke å snakke om avdelingen for tørrproviant, frys og kjøl like i bakkant. Dette er en stor avdeling som har glatte stålflater som er lette å holde rene. Flott er det også at provianten kan heises på plass med kran og settes like utenfor døren til tørrproviantrommet, slik at tunge løft minimaliseres.

Harvest messe F. EM

Ikke noe å si på fasilitetene i salong og messe.

Harvest salong F. EM

 

Stor bro med eksklusivt preg

Men skipperen er nok som har den største og flotteste arbeidsplassen om bord. Broen er stor, luftig og meget godt utstyrt både når det gjelder fiskeletingsutstyr og annen elektronikk. Store utovervendte vindusflater som går nesten helt i dørken gjør at skipperen har usedvanlig godt utsyn til alle kanter, også fra trålposisjonen akter. Og når han har gjester og skipet ikke ligger i ro, kan de slå seg ned i smakfull rød skinnsofa eller behagelige stoler i samme farge. Møblene, den mørke skipsdørk, hvite veggflater og teakfargede instrumentpulter gir hele broen et eksklusivt preg.

Harvest bro 1 F. EM

Smakfulle skinnstoler gir broen et eksklusivt preg.

 

Beveger vi oss helt ned i bunnen av fartøyet er også motorrommet, det separate rommet for hjelpemotorene og kontrollrommet også preget av moderne utrustning, god plass og servicevennlighet.  Motoren er en Wärtsilä 8L32 på 4.000 kW, som gir toppfart på vel 16 knop. Harvest er videre utstyr med to Caterpillar hjelpemotorer, hver på 680 kW og et havneaggregat av typen John Deere på 200 kW, som er plassert framme under bakken.

Harvest bro F. EM

Styreposisjon, bropulter, monitorer og annet arrangment sett fra styrbord side.

 

Store besparelser med nytt gir

Dette fartøyet har, som innledningsvis nevnt, Wärtsilä sin nye toturtalls fremdriftsløsning basert på konvensjonell dieseldrift, som innebærer en helt ny type gir som gir en rekke fordeler, også på delbelastning. Det har gjort motorprodusenten i stand til å forenkle systemene og oppnå både et svært lavt forbruk og kjappere responstid på motoren. Det nye giret gjør det mulig å optimalisere driften av fartøyet. Man kan gå med lav omdreining på propellen når det ikke er nødvendig med maks fart eller stor belastning på propellen. Samtidig kan turtallet på motoren holdes konstant, slik at man fortsatt kan produsere strøm. Drivstoffbesparelsene med denne nye fremdriftsløsningen ligger på 5-15 prosent, oppgitt av Wärtsilä.

 

Men løsningen gir også andre fordeler, som mye lavere støynivå både til skip og sjø. Det er bra både for mannskapet og fisket. Motorprodusenten mener det nye systemet er spesielt velegnet for snurpere, og at fartøyet totalt sett får bedre driftsøkonomi. Det er også en miljøvennlig løsning med hensyn til skadelige utslipp til luft, som NOx. I følge Heine Møgster bruker et skip som dette mer enn en million liter drivstoff i året, så med ti prosent drivstoffreduksjon, blir det fort snakk om årlige besparelser i mange hundre tusen kronersklassen. Rederen forteller at de aldri vurderte hybrid eller dieselelektriske løsninger for nybygget.

Harvest kontrollrom F. EM

Kontrollrom med god oversikt inn til motorrommet. Hovemaskinen består av en Wärtsilä 8L32 på 4.000 kW.

Harvest motor F. EM

 

Fullstrukturerte båter

Nye Harvest er utstyr med 13 romslige og godt utstyrte lugarer med sofa, bord, klesskap, TV og eget bad. Denne kombinerte snurperen/tråleren vil ha et fast mannskap på ni personer, og det er etablert en friordning. Heine Møgster regnet med at fartøyet vil ha rundt 200 driftsdøgn i året. Såpass må det være slår han fast. Harvest er fullstrukturert, 650 basistonn, med industritrålkonsesjon som tillegg, mens rederiets andre fartøy, Hardhaus har 650 basistonn, pluss tillatelse til å fiske kolmule.

 

Rederen ser selvsagt droppet kvoten på NVG sild som et stort minus, men er fornøyd med utsiktene for kolmulen og økningen i denne kvoten, og at det er ganske stabilt for de andre artene som nordsjøsild, tobis, lodde og makrell, som er det Harvest vil fiske på ved siden av NVG sild.

Harvest dekk F. EM

Dekksarrangement. 

 

Større lastekapasitet

Gamle Harvest er fra 2000 og har målene 61×11 meter. Den er nå solgt til Pelagic i Veavågen på Karmøy, med Alexander Vedø og Helge Vikshåland som sentrale personer. De har fra før fartøyene Zetus og Leik. Men rederiet Hardhaus er fortsatt medeier i gamlebåten, som opprinnelig var en ren snurper, men som ble ombygget til trål for seks år siden. En stor og viktig forskjell mellom nye og gamle Harvest, er at nybygget, som har hovedmålene 67×14,80 meter, har lastekapasitet på 1.800 kubikk, mens gamlebåten har 1.000 kubikk. Det betyr færre turer på fiskefeltet i løpet av et år og bedre driftsøkonomi.

 

Harvest skulle i følge kontrakten med Fitjar Mekaniske Verksted for vel to år siden, vært overlevert i august i fjor. Den er altså nærmest ett år forsinket. Årsaken til det er kort fortalt at hovedansvarlig for skrogbyggingen, Maritim Shipyard i Gdansk i Polen, gikk konkurs under byggeprosessen, mens forskipet var under bygging ved et verft i Stettin (Szczecin), akterskipet under bygging i Gdansk og overbygningen under bygging i Gdynja.

Harvest lugar F. EM

Det bør være mulig å trives i denne lugaren.

 

Forsinkelser uten store konsekvenser

-Dette førte selvsagt til komplikasjoner og store forsinkelser, forteller prosjektleder Åsmund Sørfonn ved Fitjar Mekaniske Verksted. Alle deler ble til slutt samlet på en lekter og fraktet til Hulcon i Stettin for sammenstilling. Skroget med motor og en del andre større installasjoner ankom Fitjar for utrustning 22. februar i år, og siden har prosessen frem til overlevering for kort tid siden, gått knirkefritt og etter planen.

 

-Forsinkelsene har ikke fått de helt store konsekvensene for oss, siden vi har vært i stand til å fiske kvotene med gamlebåten. Det eneste må være inntektene fra tobisen. Her har vi 1.000 tonn igjen av årets kvote, noe som blir vanskelig å klare siden vi kommer så pass sent i gang. Vi har også hele nordsjøsildekvoten igjen, som den skal gå greit å ta. Det samme gjelder makrellen. Og det kan i tillegg blir snakk om å kunne fiske lodde ved Grønland i år, sier Heine Møgster til slutt. Det er han som eier rederiet Hardhaus sammen med brødrene Geir, Frode, Inge, Arve og søsteren Marit. Nye Harvest har en prislapp på 205 millioner kroner.